VERKIEZINGEN 2018

Home / VERKIEZINGEN 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 werden in Nederland nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In Meerssen konden 17 zetels verdeeld worden over 6 partijen.
FOCUS heeft deelgenomen met Lijstnummer 2.

Het officiële procesverbaal van de verkiezingen met alle uitslagen en berekeningen kunt u hier als PDF bestand downloaden: Uitslagenlijst gemeente Meerssen

Onze partij heeft vier van de twee zetels verloren en is daarmee uitgekomen op twee zetels in de nieuwe gemeenteraad. Deze worden ingevuld door Roger Thijssen (Geulle) en Björn Hendriks (Ulestraten).
Wij zullen ernaar streven onze programmadoelen te realiseren door samenwerking met andere partijen.

Hieronder kunt u meer lezen over ons programma en onze kandidaten c.q. raadsleden, zoals wij dit voor de verkiezingscampagne 2018 hebben gebruikt.

 

Partijprogramma

Een groot deel van ons vorige programma 2014-2018 is al verwezenlijkt of zal daarmee gestart worden. Daarom hebben wij in de voorbije maanden hard gewerkt aan ons nieuwe partijprogramma. De input daarvoor hebben wij gekregen door middel van vragen aan burgers tijdens twee jaarmarkten in Meerssen en de Bundermijt. Ook verenigingen en leden zijn ons daarbij van dienst geweest. Ons programma voor de raadsperiode 2018-2022 kunt u via onderstaande link downloaden als PDF-bestand:

Partijprogramma 2018

 

Kandidaten

De verkiezingscampagne is gestart met het plaatsen van spandoeken in de kernen en het plakken van posters op de gemeentelijke aanplakborden met foto’s van onze kandidaten. De komende weken gaan wij de campagne intensiveren.

Net als in 2014 heeft FOCUS een kandidaat uit een van de vijf kernen op een van de eerste vijf plaatsen staan.

Hiermee heeft elke kern zijn eigen vertegenwoordiger en directe aanspreekpunt van onze partij bovenaan op de kieslijst.

 

Klik hieronder op een foto voor meer informatie over de kandidaat!


1. roger A2 poster

Roger Thijssen:

 • behouden en zelfs versterken van de identiteit van elke kern;
 • samen zorgen voor een goede financiële huishouding met als doelstelling het behoud van een zelfstandige gemeente;
 • goede en krachtige samenwerkingsverbanden die verder reiken dan de gemeentegrens.

 

 


2. bjorn A2 poster

Björn Hendriks:

 • Maatwerk voor elke kern in onze gemeente;
 • Betere communicatie van onze gemeente naar de inwoners;
 • Een toekomstbestendig Meerssen.

3. frank A2 poster

Frank Sünnen:

 • deskundige op sociaal gebied in de raad;
 • extra aandacht voor de “zilveren generatie”;
 • zorgen voor fijn wonen, leven, recreëren, sporten enzovoorts.

 

 


4. Peter A2 poster

Peter Janssen:

 • volle aandacht voor Rothemse gemeenschap;
 • maar ook voor alle inwoners van Groot-Meerssen;
 • maximale inzet!

5. Stan A2 poster

Stan Schrouff:

 • realistische doelen;
 • inzet voor leefbaarheid van Bunde en Meerssen;
 • samen met U en voor U!

 

 


6. Diana A2 poster

Diana Ummels:

 • Luisteren naar wat er leeft en speelt en daar samen iets aan doen;
 • De burger moet leidend zijn en de gemeente kijkt hoe hij de burger het best kan ondersteunen;
 • Levensloopbestendige, leefbare en veilige kernen is echt een taak van ons samen!

 

7. Rinus A2 posterRinus Vissers:

 • Meerssen moet een gemeente blijven waar het goed wonen is;
 • Groot Meerssen moet uitgroeien tot een topgemeente waar inwoners trots op zijn;
 • Ik zal er zijn voor Meerssen en zijn inwoners!

 

 


8. remco A2 poster

Remco Janssen:

 • Als schoolmeester begaan met kinderen in minder goede thuissituatie;
 • Mensen helpen zelfredzaamheid te creëren;
 • Het woord “samen” in samenleving daadkracht bijzetten!

 

 9. tim A2 poster

Tim Rousseau:

 • Actief in verenigingsleven en Jeugdvrijwilliger 2017;
 • FOCUS heeft belangrijke rol om politiek in Meerssen er bovenop te helpen;
 • Ik zet mij in voor alle kernen en speciaal Ulestraten!

 

 


10. Wilco A2 poster

Wilco van Exel:

 • Rijk verenigingsleven in Geulle en alle kernen instand houden;
 • Meerssen moet zelfstand blijven maar samenwerken met andere gemeenten;
 • Aandacht voor Veiligheid en handhaven van voorzieningen in de kernen

 

 


11. Stephan A2 poster

Stephan Nettersheim:

 • Sociaal betrokken en hulpvaardig;
 • Ondersteuning van doelgroepen in sociaal domein is belangrijk;
 • Inzet als burgerraadslid om problemen van doelgroepen bespreekbaar te maken!

 

 


12. Sanny A2 poster

Sanny Stauder:

 • Werkzaam in sociaal domein met focus op jeugd;
 • Op inhoud gezamenlijk juiste beslissingen nemen;
 • Meerssen toekomstbestendig voor “zilveren generatie”!

 

 
 

 


 
 

Verkiezingscampagne

Voor het voeren van onze verkiezingscampagne is Ingmar Wagenaar verantwoordelijk. Net als in 2014 leidt hij een team van enthousiaste mensen die zich allen hard inzetten om de verkiezingen voor FOCUS wederom tot een succes te maken.

thumbnail_Focus - Ingmar WagenaarIngmar Wagenaar
06-20340993