Verkiezingen 2014

Home / Verkiezingen 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Uitslag verkiezingen

De zetelverdeling naar aanleiding van de getelde stemmen is als volgt:Focusstemverdeling

  • Brug-M:  5
  • FOCUS:  4  (alle zetels met voorkeurstemmen)
  • PGM:  3
  • VVD:  2
  • KIJK!:  2
  • CDA:  1

Op basis van de voorkeurstemmen zal FOCUS daardoor in de raad vertegenwoordigd zijn door:

  • Marcel Smeets (Meerssen)
  • Maureen Gubbels (Bunde)
  • Roger Thijssen (Geulle)
  • Björn Hendriks (Ulestraten)

De precieze verdeling van het aantal stemmen over de partijen is hier na te lezen:  Meerssen eindstand

Hoe de kandidaten van alle partijen hebben gescoord, is in dit bestand op te zoeken: Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014

 

Lijstnummer

Op 3 februari moesten partijen hun kieslijst bij de gemeente inleveren. Omdat er meerdere nieuwe partijen zijn èn een partij met gewijzigde naam, werd er door de gemeente op 7 februari geloot om de lijstnummers vier tot en met zes te verdelen. Bij die loting is voor FOCUS lijstnummer 4 vastgesteld.

foto marktCampagne
Onze campagnecommissie onder voorzitterschap van Ingmar Wagenaar is wekenlang druk bezig geweest met het voorbereiden van onze verkiezingscampagne en de activiteiten daarom heen.

Voor veel kandidaten zijn reclame spandoeken geplaatst in de kernen. De gemeentelijke aanplakborden zijn voorzien van posters van onze kandidaten. Deze posters zijn ook verspreid als raamposters bij degenen die FOCUS steunen.

Op donderdag 13 maart waren wij op de markt in Meerssen met een eigen stand aanwezig. Diverse leden en kandidaat raadsleden hebben het contact met de kiezer gezocht om onze partij voor te stellen.

Verder hebben we in alle kernen flyeracties gehouden. De flyers per kern kunnen hier nog eens bekeken worden:
Meerssen
Geulle
Bunde
Ulestraten
Rothem
– flyer voorzijde (voor alle kernen gelijk)

Al deze campagne activiteiten met de grote inzet van leden en vrijwilligers hebben geresulteerd in een geweldige verkiezingsuitslag!

 

Voorbije agendapunten:

 

Verkiezingsprogramma

De gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden op 19 maart 2014.
Het concept-verkiezingsprogramma is bekend gemaakt en toegelicht op onze ledenvergadering van 14 januari 2014. Daarna zijn met mandaat van de leden nog enkele kleinere wijzigingen aangebracht.

Het definitieve verkiezingsprogramma kan hier gedownload worden: FOCUS Verkiezingsprogramma

 

Kandidatenlijst

Om onze lijst samen te stellen, voerden wij gesprekken met geschikte kandidaten uit verschillende kernen die de beginselen van FOCUS onderschrijven. Na deze gesprekken is onderstaand de definitieve lijst met onze kandidaat-raadsleden vast komen te staan. Maandag 3 februari is deze kieslijst bij de gemeente ingediend.

Klik op een naam voor meer informatie over de kandidaat.

 

Lijsttrekkers

Marcel Smeets en Maureen Gubbels waren onze lijsttrekkers voor de verkiezingen 2014.
Als u iets voor FOCUS wilt betekenen of anderszins vragen heeft, dan kunt u ook met hen telefonisch contact opnemen.

marcel_smeetsMarcel Smeets
06-51224436
marcelsmeets@focusmeerssen.nl

 

2 Maureen GubbelsMaureen Gubbels
06-36155183
maureengubbels@focusmeerssen.nl