Stephan Nettersheim

Home / Stephan Nettersheim

11. Stephan A2 posterBeste burgers van de gemeente Meerssen,

Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Stephan Nettersheim, ben 51 jaar, getrouwd met Marjo Notermans en heb 2 kinderen, Ingo (20) en Ilse (17). Ik ben werkzaam als kok in een zorginstelling genaamd ‘Ter Heide’ in Genk (dit is een zorginstelling voor mensen met een beperking, wonend in leefgroepen).

Ik ben al 26 jaar woonachtig in Humcoven en woon met veel plezier in de gemeente Meerssen. Het is een fijne gemeente om te wonen met haar mooie natuur, ruime winkelaanbod, gezellige horeca en vele verenigingen die hier actief zijn.

Door een keer een raadsvergadering bij te wonen ben ik in contact gekomen met Maureen Gubbels, voormalig wethouder gemeente Meerssen en heb haar toen over mijn initiatieven om burgers te helpen verteld. Ze heeft mij toen gevraagd om me bij FOCUS aan te sluiten. Inmiddels ben ik ruim 3 jaar lid van de steunfractie en ben ik 2,5 jaar geleden benoemd tot burgerraadslid voor partij FOCUS.

FOCUS is in alle kernen binnen de gemeente actief en komt op voor alle burgers. Persoonlijk, wil ik me vooral richten op de inwoners van Meerssen die een ‘extra handje’ hulp nodig hebben, zoals jongeren die in de problemen zijn, ouderen die hulpbehoevend, alleen of eenzaam zijn, maar ook bijvoorbeeld mensen met een beperking of mensen die met een minimumloon moeten rondkomen. Deze doelgroepen vallen allemaal onder het sociaal domein, iets waar ik mij zeer voor interesseer.

Ik ben een sociaal persoon, praat graag met de mensen om me heen en vind het belangrijk om elkaar te helpen. Bij mij staat voornamelijk de ondersteuning voor de mensen in de eerdergenoemde doelgroepen hoog in het vaandel en ik vind het dan ook heel belangrijk dat er geld beschikbaar blijft om deze doelgroepen te ondersteunen en te helpen.

De vragen die mij vanuit deze doelgroepen bereiken, leg ik dan ook graag voor in een van onze fractievergaderingen en samen met de 4 FOCUS-raadsleden en onze wethouder Berry van Rijswijk proberen wij na te denken hoe onze gemeente het voor deze doelgroepen zo leefbaar mogelijk kan maken.

Voor de verkiezingen in Maart 2018 stel ik mij als burgerraadslid op lijst 2 plaats 11 verkiesbaar en wil hiermee laten zien dat ik me wil blijven inzetten voor de inwoners van Meerssen. Ik hoop op uw steun.

Met vriendelijke groet,

 

Stephan Nettersheim

Humcoven 3

6235 NE, ULESTRATEN