Roger Thijssen

Home / Roger Thijssen

RogerIk ben geboren en getogen in Geulle, bijna 45 jaar en getrouwd met Marjo. Samen hebben we 2 zonen, Rick (22 jaar) en Bas(20 jaar). De afgelopen 20 jaar ben ik werkzaam bij Bours Holding te Itteren (Maastricht). Mijn functie is voorman/coördinator en de werkzaamheden zijn breed georiënteerd in vele sectoren. Buiten mijn logistieke ervaring ben ik voornamelijk bezig  met cultuurtechnische projecten, de harde en zachte infra en veel ondersteunende werkzaamheden voor o.a. Rijkswaterstaat, Waterschap Roer en Overmaas, Consortium Grensmaas, gemeentes, bedrijven en particulieren. Tevens bestaan onze werkzaamheden uit gladheidbestrijding en inzet bij calamiteiten.

Enkele projecten waar ik de afgelopen jaren bij betrokken was zijn o.a. het Campus project te Maastricht, de aanleg van de bodem van de werkhaven nabij Itteren, de tijdelijke werkweg tussen Geulle en Itteren, de aanleg van landhoofden en het plaatsen van de tijdelijke brug in Voulwames.

In mijn vrije tijd ben ik al jaren vrijwilliger bij voetbalvereniging de Geulsche Boys, vrijwilliger in de breedste zin van het woord. Momenteel train ik de 5 jarigen en voer ik vele taken uit die betrekking hebben op facilitair gebied. In het verleden heb ik diverse jaren een bestuursfunctie vervuld en was ik één van de kartrekkers van o.a. het  jeugdkamp, de seizoensafsluiting, de carnavalsavond, het seniorenkamp en vele andere activiteiten. Tevens ben ik inzetbaar bij buffetdiensten van o.a. de jeugdcarnaval en het Streetfest van Harley club B.I.G. op het voormalig Amicitas terrein. Ook ben ik fervent carnavalsvierder en neem ik deel aan diverse optochten met een grote carnavalsgroep uit Geulle, genaamd Wagel 26.

Sinds 2009 ben ik actief binnen de gemeentepolitiek. Ik heb me kiesbaar gesteld en vanaf plek 9 op de lijst kwam ik door voorkeurstemmen in de gemeenteraad. Mijn beleidsvelden waarvan ik ook de 1e termijnen schreef en het woord over voerde hadden betrekking op de volgende portefeuilles: Ruimtelijke ordening, openbare werken, bouwen en milieu, weg en waterwegen, revitaliserings projecten en sport. Andere beleidsvelden waren o.a. kunst en cultuur en burgerparticipatie. Ondanks de roerige tijden die Groot-Meerssen onwaardig waren heb ik de interesse in de politiek niet verloren, integendeel zelfs. Politiek is interessant, uitdagend, verrassend en vaak plezierig. Politiek moet je samen met de burgers beleven. Dit betekent goed communiceren met burgers, niet alleen vooraf maar ook achteraf. Als volksvertegenwoordiger ben je immers het verlengstuk van de burgers. In mijn opinie zijn de burgers en vele vrijwilligers die Groot-Meerssen rijk is ook de echte deskundigen betreffende de beleidsvelden die betrekking hebben op de vele vormen van leefbaarheid, in de breedste zin van het woord.

Gezien de vele taken die op ons af komen en de financiële onduidelijkheid hierover komt de leefbaarheid in de kernen onder druk te staan. Hier ligt een grote uitdaging voor de burgers, samen met de politiek. Elkaar overtuigen dat we allen een soort van mede probleemeigenaar zijn wat betreft het behoud van de leefbaarheid in alle kernen. Realisme dient de leidraad te zijn. Open zijn, goed communiceren en samenwerken, vertrouwen hebben in elkaar, zowel in voorspoed als tegenspoed. Tevens zorgen voor een goede financiële huishouding met als doelstelling het behoud van een zelfstandige gemeente.

Bovenstaande is dan ook de reden dat ik me kiesbaar heb gesteld voor FOCUS Meerssen.