Roger Thijssen

Home / Roger Thijssen

1. roger A2 posterIk ben geboren, getogen en woonachtig in Geulle, 48 jaar en getrouwd met Marjo. Samen hebben we 2 zonen, Rick (26 jaar) en Bas(24 jaar). De afgelopen 24 jaar ben ik werkzaam bij Bours Holding te Itteren (Maastricht). Mijn functie is voorman/coördinator en de werkzaamheden zijn breed georiënteerd in vele sectoren. Buiten mijn logistieke ervaring ben ik voornamelijk bezig met cultuurtechnische projecten, de harde en zachte infra en veel ondersteunende werkzaamheden voor o.a. Rijkswaterstaat, Waterschap Roer en Overmaas, Consortium Grensmaas, bedrijven en particulieren.

In het verleden was ik jaren actief als bestuurslid en vrijwilliger (in de breedste zin van het woord) bij voetbalvereniging de Geulsche Boys. Nu ben ik af en toe vrijwilliger bij het Streetfest van Harley club B.I.G. op het voormalig Amicitas terrein, Koningsdag Geulle, maar ook bij andere activiteiten van bijvoorbeeld de Carnavalsverenigingen. Tevens ben ik fervent carnavalsvierder waarbij ik deelneem aan diverse optochten met een grote carnavalsgroep uit Geulle, genaamd Wagel 26.

Sinds 2010 ben ik actief binnen de gemeentepolitiek. Mijn beleidsvelden waar ik ook de 1e termijnen voor schrijf en het woord over voer, hebben betrekking op de volgende portefeuilles: Ruimtelijke ordening, openbare werken, bouwen en milieu, weg- en waterwegen, wateroverlast, revitaliseringsprojecten, veiligheid, verkeer, sport en de grootste politieke uitdaging, het accommodatiebeleid.

Ondanks de roerige tijden die Groot-Meerssen onwaardig waren en diverse tegenslagen heb ik de interesse in de politiek nooit verloren, integendeel zelfs. Politiek is interessant, uitdagend, verrassend en leerzaam.

Politiek moet je samen met de burgers beleven. Dat dit resultaat oplevert is wel gebleken in de voorbije drie jaren, gezien de vele en krachtige ontwikkelingen die er hebben plaatsgevonden.

Dit betekent goed communiceren met burgers, niet alleen vooraf maar ook achteraf! Hier ligt nog een grote uitdaging. Als volksvertegenwoordiger ben je immers het verlengstuk van de burgers. In mijn opinie zijn de burgers en vele vrijwilligers die Groot-Meerssen rijk is ook de echte deskundigen betreffende de beleidsvelden die betrekking hebben op de vele vormen van leefbaarheid, in de breedste zin van het woord. De uitdaging hierin ligt in het elkaar versterken, het samen zoeken naar oplossingen, maar wel er rekening mee houdend dat de wijze van faciliteren zoals de burgers decennia lang gewend zijn, financieel niet meer haalbaar is.

De vele taken die op de Gemeente af zijn gekomen en nog moeten komen (alsmede de financiële onduidelijkheid hierover), maar ook de vergrijzing en ontgroening zorgen ervoor dat de leefbaarheid in de kernen onder druk komt te staan. Hier ligt een grote uitdaging voor de burgers, samen met de Gemeente en de politiek. We moeten elkaar overtuigen dat we allen een soort van mede probleemeigenaar zijn wat betreft het behoud van de leefbaarheid in alle kernen. Realisme dient daarbij de leidraad te zijn. Maar ook open zijn, goed communiceren en samenwerken, vertrouwen hebben in elkaar, zowel in voorspoed als tegenspoed. Samen een vuist maken… niet tegen elkaar, maar juist met elkaar. Het behouden en zelfs versterken van de identiteit van elke kern moet het doel zijn waar wij naar streven.

Tevens moeten wij samen zorgen voor een goede financiële huishouding met als doelstelling het behoud van een zelfstandige gemeente, maar wel met goede en krachtige samenwerkingsverbanden die verder reiken dan de gemeentegrens.

Dit alles is dan ook de reden dat ik me wederom kiesbaar heb gesteld voor FOCUS Meerssen.

Roger Thijssen