Home / NIEUWS / … zwijgen is goud …

… zwijgen is goud …

Dat gaat óók in de politiek wel op. Maar dat vier wethouders, na bijna een jaar in functie, niets van zich laten horen baart ons toch wel zorgen. Geen enkel nieuw initiatief, van niemand. Een ambitie- en kleurloos college. De huidige coalitiepartijen riepen vóór de verkiezingen nog dat het anders moest. Maar dat dit in de praktijk zou uitmonden in initiatiefloze politiek hebben ze er niet bij verteld.

Waar zijn de plannen om de leefbaarheid te vergroten? Een herijking van de verouderde sportnota komt er ook niet. Hoe kunnen de bewoners meedenken over zwaarwegende plannen die hun aangaan? Ah sorry, die plannen zijn er gewoonweg niet. Ook geen plan om de leegstand tegen te gaan of de economie te versterken. Integendeel, de OZB voor ondernemers gaat de komende drie jaar met 22 % omhoog. Wil deze coalitie wel bouwen aan een toekomst voor onze gemeente Meerssen???
We doelen dan op plannen zoals Centrumplan Bunde, Centrumplan Ulestraten, of ontwikkelplan In ’t Riet. Toch een prestatie van de vorige coalitie met FOCUS, PGM en VVD.

De agenda’s van vergaderingen blinken uit door leegte. Je vraagt je af waar vier wethouders voor betaald worden. Pappen en nathouden is niet de juiste kwalificatie, hoewel die gedachte wel opspeelt bij zo’n overduidelijk gebrek aan initiatieven en ambitie.
De oorzaak is eerder onmacht, ingegeven door een gebrek aan kwaliteit, geld en ambtenaren.
Wethouders die de dossiers niet echt kennen en voor het gemak maar overgaan tot schriftelijke beantwoording van vragen. Geen nieuwe plannen omdat het geld ervoor ontbreekt en er door keuzes van dit college en coalitie te weinig ambtenaren zijn om nieuwe initiatieven uit te werken. Het is nog maar de vraag of de ambtenaren wel nog de normale, verplichte taken kunnen uitvoeren. Wellicht hebben bewoners zelf al gemerkt dat het allemaal niet meer zo vlotjes gaat bij de gemeente. Het is een vicieuze cirkel waar de gemeente in terecht gekomen is door bewuste keuzes van deze coalitie.

Het college doet nu alsof het een verrassing is dat er her en der grote tekorten zijn ontstaan, zoals in de WMO of wegenbeheersplan. Helaas, dat was allemaal bekend. De coalitie kiest voor een vacaturestop van ambtenaren omdat ze richting regiegemeente koerst; maar voor invoering van de regiegemeente is helemaal niets in de (meerjaren-)begroting opgenomen. En een plan B is er niet. Besturen is vooruitzien maar ook dat zit er bij dit college blijkbaar niet in.

Het verbaast ons niets dat de provincie onze gemeente daarom nu onder de loep heeft gelegd. Zware bezuinigingen zullen dit jaar toch echt nodig zijn. Iedereen realiseert zich dat binnen de politiek. De gevolgen op de langere termijn zullen steeds duidelijker zichtbaar en voelbaar worden. Dit jaar al. Hoe dan ook zal de verhouding tussen inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten verbeteren. Zo niet, dan zal de greep van de provincie duidelijker voelbaar worden. Eerst op financieel gebied, maar na 2019 ook voor de toekomst van onze gemeente.

Welke kant we ook opgaan, het zal miljoenen kosten. Niets doen is geen optie. En ook al willen we het niet, het moet al heel raar lopen om te vermijden dat de gemeente Meerssen straks, in welke vorm dan ook, bij Maastricht hoort. Misschien weet het college dat ook en zwijgt men daarom…