Home / NIEUWS / Wat denkt u als burger daar nu van?

Wat denkt u als burger daar nu van?

Nauwelijks politieke steun en geen geld voor de regieorganisatie, maar toch beslist de gemeenteraad met 9-8 vóór nadere uitwerking van invoering van de regieorganisatie. Dit kost weer geld en tijd voor externe en ambtelijke ondersteuning, terwijl nu al duidelijk is dat het een onhaalbare weg is. En een plan B is er niet. Een voorstel van FOCUS en Lokaal DNA om een snel en kort onderzoek te houden naar alternatieven en daar ook de burgers bij te betrekken, werd helaas eveneens verworpen met 9 stemmen tegen en 8 vóór. Gelukkig was KIJK!!! wel zo verstandig om vóór onze motie te stemmen!

Besturen is vooruitzien. Maar sommige partijen lijken wel tamelijk kortzichtig te werk gaan: nu tijd en geld investeren in verdere uitwerking regiegemeente terwijl dit gezien de financiële situatie van Meerssen alleen mogelijk is door extreme bezuinigingen en lastenverhogingen.

De situatie zoals die er nu uitziet:

  • er is naast regieorganisatie geen plan B;
  • de ambtelijke organisatie staat door de bezuinigingen van de laatste twee jaar op instorten;
  • de dienstverlening en service naar burgers is minimaal;
  • het is onduidelijk of Meerssen wel een sluitende meerjarenbegroting kan voorleggen;
  • Meerssen zou weer een artikel 19 gemeente kunnen worden;
  • er is verdeeldheid binnen de coalitie over de toekomst van Meerssen.

Een belangrijke vraag is: wat doen de raadsleden van Maastricht als zij hierover moeten beslissen? Bij een vorig besluit over invoering van de regieorganisatie wensten zij een veel duidelijker stemverhouding dan het 9-8 van toen. Maar dat is nu wederom 9-8 geworden.
Wat nog veel belangrijker is: de grootste partij in Meerssen heeft nu tegen de regiegemeente gestemd. Dat is een duidelijk signaal dat hard gevoeld zal worden in Maastricht en weleens de doorslag kan geven, gezien de ambtelijke en financiële problemen waar Maastricht zelf mee te maken heeft. Een probleemgemeente als Meerssen op haar wenken moeten bedienen zal geen aantrekkelijk vooruitzicht zijn.

Volgens de projectplanning zouden beide gemeenteraden in december een definitief besluit nemen over de regieorganisatie. Maar het zou niemand verbazen als iemand er al eerder de stekker uittrekt. En wat moeten we dan? Een quickscan naar een plan B hebben BRUG-M, CDA en Het Origineel gisteravond immers verhinderd.
Wel zijn er dan twee jaar verloren, tonnen verspild, financieel gaat het slechter dan ooit en er is geen toekomstperspectief. Wat heeft deze coalitie nu “anders” gedaan?