Home / NIEUWS / Toekomst accommodaties onzeker

Toekomst accommodaties onzeker

Op 27 juni beslist de raad wat er met de gemeenschapshuizen en sportaccommodaties gaat gebeuren. De provincie eist vóór 1-1-2020 een plan van de gemeente hoe dit beleid aangepakt wordt, anders wordt de gemeente onder financieel repressief toezicht gesteld. Het college heeft nu een visiedocument voorgesteld met uitgangspunten en doelen, die moeten leiden tot het accommodatiebeleid. Over dit visiedocument zal in de raadsvergadering van 25 april worden besloten. Dat voorstel kunt u hier downloaden.

Omdat de tijd ontbreekt zal weinig rekening gehouden kunen worden met de inbreng van belanghebbende organisaties. FOCUS betreurt het dat het beleid niet door en met die organisaties, dus van onderop, wordt bepaald. Integendeel, het beleid zal nu van bovenaf worden opgelegd, hetgeen ‘pijn gaat doen” (aldus wethouder Gulikers) bij die organisaties. Zo zal bijvoorbeeld niet meer iedere kern over een eigen buitensport accommodatie kunnen beschikken. Doel is om een jaarlijkse bezuiniging van 180000 euro (en zo mogelijk meer) te behalen. Omdat dit voor de eindgebruikers van die accommodaties meer geld gaat kosten, wordt er rekening mee gehouden om (als tijdelijke overgangssituatie) de subsidiëring aan te passen. In het najaar wordt het subsidiebeleid geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Voor de gemeenschapshuizen is het streven om de exploitatie over te dragen aan verenigingen of stichtingen. Daarbij moet wel eerst al het achterstallig onderhoud worden uitgevoerd. Op de raadsadviesvergadering werd gesproken over kosten tussen de half en één miljoen Euro.

In de raadsvergadering van juni zal ook het resultaat worden gepresenteerd van de quickscan naar de mogelijkheid om de St. Agneskerk in Bunde deels als multifunctioneel centrum te gebruiken.