Home / NIEUWS / Regiegemeente: bepaalt Maastricht?

Regiegemeente: bepaalt Maastricht?

Op 5 november zal Maastricht gaan besluiten of ze heil zien in Meerssen als regiegemeente met Maastricht als centrumgemeente. Maar Maastricht doet dat niet zomaar. In het Maastrichtse raadsvoorstel staan twee extra voorwaarden waaraan de gemeente Meerssen zou moeten voldoen:

Ten eerste: Medio 2020 moet het definitieve GO besluit in Meerssen met een ruime meerderheid genomen worden. Een stemverhouding van 9-8 is te weinig en biedt geen zekerheid voor Maastricht.

Ten tweede zal Meerssen moeten aantonen dat zij de jaarlijkse kosten van de regiegemeente (welke immers aan Maastricht betaald moeten worden) ook kan dekken uit de jaarlijkse begroting (dus niet uit de spaarpotjes). Die duidelijkheid wil Maastricht dus al medio 2020 wanneer ook in Maastricht het GO besluit moet vallen. Maar… dan moeten nu eigenlijk al de kosten van de regiegemeente in onze meerjarenbegroting voor 2021 zijn opgenomen. Die begroting wordt over enkele weken vastgesteld terwijl de kosten voor de regiegemeente er nog niet in verwerkt zijn.
Het is maar de vraag hoe Meerssen dit over een half jaar wèl kan aantonen! Sterker nog: Maastricht wil dan al die zekerheid hebben terwijl de raad van Meerssen pas rond november 2020 stemt over de begroting voor 2021.

Trouwens, hoe kun je het als raadslid verantwoorden om over een paar weken een begroting vast te stellen waarin nu nog niet de kosten van de regiegemeente zijn opgenomen, maar waar je dus medio 2020 wel mee akkoord moet gaan. Die kosten komen eraan en daar moet dekking voor gevonden worden. Dit kan niet zomaar uit het spaarpotje betaald worden maar moet via lastenverhogingen voor de burgers of bezuinigingen op de uitgaven bereikt worden.

Verder is in het Maastrichtse raadsvoorstel te lezen dat men verwacht dat het samenvoegen van Meerssense ambtenaren bij Maastricht alleen een efficiencyvoordeel (lees: lagere kosten voor Meerssen) van 2% kan opleveren als de gemeente Meerssen haar beleid aanpast aan dat van Maastricht. Dat lijkt logisch. Maar wat blijft er dan van de zelfstandigheid van Meerssen nog over? Bestuurlijke zelfstandigheid! Maar wel volgens Maastrichtse regels…