Home / NIEUWS / OZB 18 procent omhoog, tenzij…

OZB 18 procent omhoog, tenzij…

Gisteravond was er een bijeenkomst voor (burger-)raadsleden om vragen te stellen over de inhoud van het eindrapport van Berenschot over invoering van de regiegemeente.

Bij de meeste vragen was het antwoord dat éérst op 3 oktober het principebesluit over de regiegemeente genomen moet worden; pas daarna wordt alles verder in detail uitgewerkt. Maar kiezen voor het principebesluit betekent wel dat er nauwelijks nog een weg terug is.
In ons vorige artikel schreven we al dat de regiegemeente veel geld kost. Onze inwoners zullen dat door lastenverhogingen en bezuinigingen bijeen moeten brengen.

Het grote voordeel van het Berenschot rapport is nu, dat het de extra jaarlijkse kosten van de regiegemeente in beeld heeft gebracht. Raadslid Van der Bijl gaf gisteren een eigen presentatie. Hij heeft daarbij de jaarlijkse kosten van een regiegemeente vertaald naar het prijskaartje voor de burgers van Meerssen. Zijn conclusie is dat als raadsleden op 3 oktober kiezen voor de regiegemeente, zij tevens ervoor kiezen om de OZB met 18 procent te verhogen. In zijn argumentatie kwam hij verder tot de conclusie dat herindeling of fusie uiteindelijk miljoenen goedkoper is en daarmee rationeel gezien de beste keuze is.

Maar de vraag is eigenlijk: waar zijn de belangen van de inwoners en de kernen het meest mee gediend? Een 18 procent hogere OZB door invoering van de regiegemeente is géén garantie dat bijvoorbeeld subsidies en accommodaties voor verenigingen blijven bestaan. Want als de kosten na invoering uiteindelijk hoger blijken te zijn zal er toch nog meer bezuinigd moeten worden.
Zijn de inwoners daarom niet méér gebaat met een herindeling of fusie? De OZB wordt dan immers niet extra verhoogd, dat wil zeggen niet méér dan de normale verhoging om de jaarlijkse begroting sluitend te krijgen. Of de OZB wordt zelfs verlaagd/aangepast aan bijvoorbeeld die van Maastricht. Bovendien komen de kernen er wellicht ook niet slechter vanaf dan bij een regiegemeente met de bijbehorende onvermijdelijke bezuinigingen.

Oorspronkelijk waren er twee hoofdproblemen in Meerssen: slechte bestuurlijke verhoudingen en bestuurskwaliteit en bovendien een kwetsbare ambtelijke organisatie.
De regiegemeente lost in principe alleen het probleem van de organisatie op, doordat er minder of geen éénpitters zijn en er meer kwaliteit wordt binnengehaald.
Daarentegen zou een herindeling of fusie tevens de bestuurlijke kwaliteit kunnen vergroten, of zeker niet slechter laten worden dan nu.
Wij hopen dat er nu wel een onderzoek komt naar alternatieven (zoals herindeling). Dit heeft FOCUS steeds vanaf het begin gevraagd maar daarvoor was in de raad tot twee keer toe geen meerderheid te vinden.

Het wordt spannend de komende weken. Er moet een beslissing genomen worden over de toekomst van Meerssen. Wat er ook op 3 oktober gebeurt: het is een signaal van de Gemeenteraad aan onze inwoners, Maastricht en de provincie.

Of dat een eensgezind of verdeeld signaal is, zal mede onze toekomst bepalen.