Home / NIEUWS / MAA geluidmeetplan

MAA geluidmeetplan

De gemeente zal een of meer geluidmeetpunten bij vliegveld MAA plaatsen. Die moeten ervoor zorgen dat de gemeente, maar zeker ook de inwoners continu op de hoogte zijn van geluidbelastingen als gevolg van het vliegveld in hun omgeving.

Het college laat de raad weten dat eerst een adviesbureau een geluidmeetplan zal opstellen. Vier vragen moeten daarin worden beantwoord:

  • Waar moet gemeten worden?
  • Hoeveel meetpunten moeten geplaatst worden?
  • Hoe lang moet gemeten worden?
  • Op welke wijze dienen de metingen te worden uitgevoerd?

Op basis van het geluidmeetplan kan daarna offerte worden gevraagd voor plaatsing van geluidmeters.