Home / NIEUWS / Huurcontracten voetbalclubs opgezegd

Huurcontracten voetbalclubs opgezegd

De afgelopen dagen heeft de deurwaarder namens de gemeente (c.q. het college) de opzegbrief voor de bestaande huurcontracten betekend aan de besturen van alle voetbalclubs. Dit is opmerkelijk, omdat de gemeenteraad nog geen besluit over de financiële toekomst van de clubs genomen heeft.
In de vorige raadsvergadering staakten immers de stemmen over het wijzigingsvoorstel van FOCUS en LokaalDNA. Ons amendement hield in dat RVU op gelijke wijze behandeld moet worden als als de andere clubs. Het raadsvoorstel zelf kon daardoor niet in stemming gebracht worden.

Met de opzegbrieven negeert het college van Burgemeester en Wethouders in wezen de gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeente. Ondanks alle mooie bewoordingen (“pro forma”, “vooruitlopend op”) in de opzegbrief begeeft het college zich op politiek glad ijs. Hoewel het juridisch allemaal wel zal kloppen, kan zo’n actie in de politiek een reden zijn voor een motie van wantrouwen of afkeuring. Het college zou, gesteund door de meerderheid van de eigen coalitie, weinig te vrezen hebben van een dergelijke motie. Maar dat het college politiek gezien niet correct handelt lijkt vrij duidelijk.

Komende donderdag 3 oktober moet opnieuw over het voorstel gestemd worden. Waarschijnlijk hoeven de clubs niet te hopen op een goede afloop. Een of meer tegenstemmers van de coalitie zullen nu op de een of andere manier wel vóór stemmen zodat het raadsvoorstel van het college alsnog aangenomen wordt en de opzegging van de contracten dan definitief is.

Klik hier om één van de opzegbrieven te lezen.