Home / NIEUWS / FOCUS op begroting 2017

FOCUS op begroting 2017

geldFOCUS heeft donderdag 3 november ingestemd met de gemeentelijke begroting voor 2017 en de jaren erna. We willen namelijk een financieel gezonde gemeente zijn. Maar niet door ordinaire bezuigingen, die negatieve gevolgen zouden hebben voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in met name de kleinere kernen. Er moet geld beschikbaar zijn om projecten te realiseren en ambities na te streven.

Een paar van deze projecten kunnen daardoor nu gerealiseerd worden:

  • De gymzaal en het Centrumplan in Ulestraten
  • De uitbreiding van het Stella Maris-college
  • Het Kindcentrum in Meerssen-West
  • De ontwikkeling van het Agnesplein en de Pletsstraat

Maar we moeten vooruit blijven kijken. Vergrijzing en dalende leefbaarheid in de kernen moeten aandachtspunten voor beleid zijn.
Vandaar dat Focus twee moties heeft ingediend die vooral toekomstgericht zijn.
De eerste is het creëren van een fonds voor huiseigenaren om hun eigen huis levensloopbestendig te kunnen verbouwen.
De andere is een “leefbaarheidspotje”, een bedrag per kern voor bewoners die initiatieven willen nemen, om sociale samenhang in kernen gemakkelijker te maken, vereenzaming tegen te gaan en overbelaste mantelzorgers een hart onder de riem te steken.

FOCUS heeft tijdens de begrotingsvergadering meer gezegd in de eerste termijn dan hier kort weergegeven kan worden.
Lees daarom hier onze gehele visie op de begroting 2017.