Home / NIEUWS / En het college beraadt zich…

En het college beraadt zich…

Proces van Meerssen naar Maastricht

De vraag is wat het college dan verwacht had van het debat over de kadernota? Een besluit? Waarover? Want de kadernota bevatte geen concreet voorstel van het college. De nota geeft aan wat de raad kan verwachten met betrekking tot de begroting voor volgend jaar binnen de kaders die de Raad gesteld heeft, En dat kader houdt in: behoud zelfstandigheid Meerssen via de regiegemeente-constructie met Maastricht. Deze beleidslijn is gisteravond na stemming gehandhaafd via een motie die ook door FOCUS mede ingediend en gesteund is. FOCUS is niet vóór of tegen regiegemeente. Wij vinden dat tot nu toe te weinig opties onderzocht zijn om een goede keuze voor de toekomst van Meerssen te kunnen maken

Het aannemen van die motie betekent dat het college in het najaar een sluitende begroting moet presenteren, uitgaande van een regiegemeente-constructie. En dat wordt moeilijk omdat een sluitende begroting alleen mogelijk is door bezuinigingen en lastenverhogingen. Het college zal wel, net als vorig jaar, gaan praten met de provincie wat nu nog de opties zijn. Als het college nu al geen mogelijkheden meer ziet om het besluit van de raad uit te voeren, dan kan men er beter mee stoppen. Gelet op de buidige verdeeldheid binnen de coalitie zou dat normaal gesproken een reële mogelijkheid zijn.
Brug-M wil alleen nog herverdeling met Maastricht, CDA houdt ondanks alle bezwaren vast aan de  regiegemeente, terwijl de andere partijen waaronder FOCUS voorlopig het proces regiegemeente willen volgen en meer financiële duidelijkheid afwachten, om later in het GO/NO GO moment een keuze te maken.

Die financiële verduidelijking komt er begin september, nadat een unaniem (dus ook door FOCUS) gesteunde motie het college opdraagt om inzicht te verschaffen op welke gebieden het college nog denkt te kunnen bezuinigen.
Veel partijen denken immers dat er nu al veel te makkelijk over herindeling wordt gepraat, terwijl niet duidelijk is wat dat voor de inwoners van Meerssen zal betekenen. Het wettelijke proces van herindeling neemt trouwens enkele jaren in beslag en één uitgangspunt daarbij moet zijn dat er draagvlak onder de bewoners moet zijn. FOCUS hoopt dat dan herverdeling of regiemeente met Maastricht niet de enige opties zullen zijn. Andere omringende kleinere gemeenten kampen immers met vergelijkbare problemen als in Meerssen.