Home / NIEUWS / De waarheid wordt verdraaid…

De waarheid wordt verdraaid…

De laatste weken is BRUG-M en met name haar wethouder financiën flink bezig de publieke opinie te bespelen. De andere partijen wordt ONTERECHT verweten dat ze bij het beraad over de kadernota in juli toch gekozen hebben voor regiegemeente terwijl de financiële situatie dat niet mogelijk lijkt te maken. Dat is onterecht omdat die keuze in juli nog helemaal niet gemaakt hoefde te worden. Voor alle duidelijkheid: FOCUS heeft NOOIT gekozen voor regiegemeente! Wie het tegendeel beweert, verdraait de waarheid in zijn eigen belang.

De gemeenteraad heeft tot nu toe slechts twee officiële keuzemomenten gehad in het proces dat zou kunnen leiden tot “Regiegemeente”: in oktober 2019 en juni 2020. Toen was al vrij duidelijk dat de regiegemeente niet te betalen zou zijn. FOCUS heeft toen TEGEN gestemd.
De voorstellen werden niet ontraden door het college en zeker niet door de wethouder financiën. Kortzichtigheid? Financiële onkunde?
Als de wethouder in 2019 de begroting voor 2020 al niet sluitend kon maken, behalve door met eenmalige toestemming van de provincie tonnen uit het spaarpotje te halen, hoe zou hij dat dan de volgende keer mogelijk kunnen maken? De verklaring is dat er natuurlijk op gerekend werd dat de regiegemeente per einde 2020 een feit zou zijn! Door corona is nu een en ander vertraagd, waardoor het laatste officiële keuzemoment (“Go/No Go”) uitgesteld is tot einde 2020.

Kadernota

En dan stuurt het college in juli de kadernota naar de raad. Simpelweg met twee mogelijke richtingen: bezuinigingen/lastenverhogingen of herindeling.
Dit is géén officieel keuzemoment zoals dat in het proces voor de regiegemeente is afgesproken met Maastricht. Het geeft de raad gewoon een vooruitzicht wat te verwachten is voor de komende begroting.
Alle partijen behalve BRUG-M waren het erover eens dat de afspraken met Maastricht nagekomen moesten worden. Dat is alles. Dat is zeker géén definitieve keuze voor de regiegemeente. Als BRUG-M nu wat anders beweert dan klopt dat niet!

Het probleem voor BRUG-M is dat haar wethouder financiën nu een begroting voor 2021 moet maken. En is het dan moeilijk om op een begroting van meer dan 50 miljoen euro aan uitgaven niet voldoende te bezuinigen? Zeker. Maar onmogelijk? Dat is nu eenmaal de taak van het college en met name de wethouder financiën om te kijken waar dit binnen de kaders van het bestuursakkoord wel mogelijk is. In vergelijking: als u maandelijkse uitgaven heeft van 1000 Euro, kunt u dan niet ergens 10 of 20 euro besparen?

Sociale media in plaats van duidelijkheid naar de Raad

Het is toch raar dat de wethouder de wens van de gemeenteraad moet uitvoeren maar op sociale media uitgebreid een andere mening laat horen. En het is ook bedenkelijk dat de wethouder financiën nu overal op sociale media de zwarte piet aan de andere partijen toespeelt terwijl een raadslid van zijn eigen partij ervoor gezorgd heeft dat het proces regiegemeente überhaupt begonnen kon worden. En zijn partij heeft ook al in 2019 gewaarschuwd voor de financiële problemen van de regiegemeente. Maar de wethouder financiën is daar nooit in meegegaan. Hij had dat kunnen erkennen. Hij had ook tijdens het beraad over de kadernota duidelijk kunnen zeggen dat de regiegemeente geen optie meer is voor het college. Hij en het college hadden kunnen opstappen als men het niet zag zitten met de regiegemeente.

Maar dat gebeurde niet. Dus moet de wethouder financiën nu maar laten blijken dat hij inderdaad die functie verdient en dat de begroting voor 2021 sluitend gemaakt kan worden, zonder extreme lastenverhoging voor de burgers. Want dat wil FOCUS niet.