Home / NIEUWS / College verwacht forse lastenstijgingen

College verwacht forse lastenstijgingen

De inwoners van Meerssen kunnen de komende jaren forste lastenstijgingen en bezuinigingen verwachten. Dat blijkt uit de kadernota 2021-2024 die het college aan de raad heeft gestuurd.

Het college voorziet de volgende lastenverhogingen om meer opbrengsten binnen te halen:
Rioolheffing: stijgt 2021 en 2022 met 5 Euro per jaar, maar daarna voorziet het college “een forse tariefstijging, vooral veroorzaakt door regionale afspraken om regenwaterafvoer los te koppelen van het rioolstelsel.
Afvalstoffenheffing: stijgt in 2021 met 20 Euro per aansluiting en wellicht ook zoveel in de jaren daarna.
OZB: het college laat weten “Er zijn forse tariefstijgingen van de OZB nodig om het begrotingstekort te kunnen dichten”.
Het college ging in eerdere begrotingen nog uit van 4,5 procent stijging per jaar. Maar nu wordt al gerekend met verhogingen van 10 procent, 14,5 en zelfs 20 procent om de begroting sluitend te krijgen.
Legeskosten en toeristen-, parkeer- en hondenbelasting: verhogingen zijn ook mogelijk, net als invoering van precarioheffing voor ondernemers om meer inkomsten te krijgen.


Aan bezuinigingen wordt ook gedacht. Het college denkt daarbij aan:
• Verminderen van subsidies voor voorzieningen zoals de openbare bibliotheek, de lokale omroep, huiskamerprojecten zoals De Ketel, enz.
• het afstoten van gemeenschapshuizen, sportaccommodaties, e.d.
• besparen op subsidies aan verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties, e.d.


Deze coalitie was van plan het “anders” te doen, maar na twee jaar aanrommelen met ondertussen al 5 wethouders blijkt het alleen maar nog slechter te worden. Tegenvallende opbrengsten en hogere kosten zorgen ervoor dat maatregelen nodig zijn die de burgers in hun beurs gaan merken. Wij hebben dit al eerder voorzien.

Zelfs de regiegemeente is nu door de begrotingsproblemen niet meer de heilige graal voor dit college.
In de voorbije jaren heeft deze coalitie stelselmatig tegen voorstellen van o.a. FOCUS gestemd om toch ook rekening te houden met andere opties zoals herindeling.
Maar nu vindt dit college zowaar dat herindeling toch een serieuze optie is! Nadat al tonnen uitgegeven zijn aan allerlei onderzoeken voor de regiegemeente!
Bij herindeling vallen de begrotingstekorten in de komende vier jaar namelijk veel en veel lager uit: zo’n twee miljoen euro. Waardoor ook veel minder lastenverzwaringen en bezuinigingen nodig zijn.

Wat moet Maastricht hiervan niet denken? Is dit college en deze coalitie nog wel een betrouwbare partner als zo vlak voor de invoering van de regiegemeente net zo makkelijk over herindeling wordt nagedacht? Heeft Maastricht dan nog wel zin om verder te gaan met de regiegemeente? Rustig afwachten maar, dit college en deze coalitie werkt zichzelf wel in de nesten en de herindeling komt dan vanzelf…