Home / NIEUWS / Coalitiebelang bepaalt toekomst Meerssen???

Coalitiebelang bepaalt toekomst Meerssen???

Waarom kiest deze coalitie al in een vroeg stadium voor de regiegemeente als toekomst voor Meerssen? Waarom is de coalitie tegen een onderzoek naar de alternatieven, zoals de ambtelijke organisatie (via brief Ondernemingsraad) en FOCUS (via motie) hebben voorgesteld?

De kosten van zo’n onderzoek worden nu als reden aangevoerd. Het onderzoek naar de regiegemeente kost al meer dan twee ton waaraan de provincie meebetaalt. Om het accommodatiebeleid op te zetten wordt iemand ingehuurd voor 60000 Euro. En voor zoiets belangrijks als de beste toekomst voor Meerssen zijn de kosten een probleem? De èchte reden zou kunnen zijn dat het zowel voor de provincie als de coalitie een reddingsboei is voor herindelingsproblematiek. Toegegeven, het is speculeren wat ik doe, maar ik zal het uitleggen.

Het coalitieakkoord noemt twee belangrijke zaken:

  • de coalitie streeft naar “stabiliteit van bestuur” (lees: geen coalitiebreuk).
  • “Nadat bekend is of er een regie-organisatie gevormd zal worden, maken we een actieplan”

Dat laatste is veelzeggend: De richting van regiegemeente wordt eigenlijk al in het bestuursakkoord aangegeven en is dus bij de totstandkoming van het akkoord al besproken. Alternatieven worden niet genoemd. Waarom niet? Waarschijnlijk verschillen coalitiepartijen en raadsleden nogal van mening over bijvoorbeeld herindeling of fusie. Dat is ook al uit eerdere uitlatingen in de raad gebleken toen het over de toekomst van Meerssen ging. Dit meningsverschil zou dus later in het proces wel eens tot een breuk in de coalitie kunnen leiden. Maar als niet iedereen vóór iets is, moet je datgene kiezen waar niemand echt op tégen is. De acceptabele gulden middenweg: de regiegemeente.

Als raadslid heb je wèl de taak om zorgvuldig te kijken wat het beste is voor de gemeente en haar inwoners. Als later dit jaar het rapport van Beerenschot besproken wordt, dan kunnen de raadsleden alléén maar kiezen voor de optie regiegemeente. Is dat wel een echte keuze? Simpel gezegd: u koopt toch ook geen schoenen of jas in een winkel waar ze maar 1 model en 1 kleur aanbieden? U wilt kunnen kiezen wat het beste bij u past. Dan kan alleen door te vergelijken.
Die vergelijkende en zorgvuldige keuze kunnen de raadsleden na de zomer echt niet maken. De huidige coalitie zal straks niet kunnen zeggen dat de regiegemeente het beste is voor de toekomst voor onze gemeente, want andere opties zijn bewust niet onderzocht. Sterker nog, door het inkrimpen van de ambtelijke organisatie (óók in bestuursakkoord aangekondigd) loopt deze coalitie al vooruit op de keuze voor regiegemeente.
Let wel: Wij zeggen niet dat de regieorganisatie geen goede keuze zal zijn. Maar we vergelijken die optie liever met alternatieven en kiezen pas daarna.

Samenvattend: In de voorbije maanden werd elk voorstel om een alternatief te onderzoeken afgewezen. Het doel is namelijk het in stand houden van de coalitie en niet wat het beste is voor de toekomst van de gemeente Meerssen. Op gemeentelijk niveau gaat het coalitiebelang dus boven het algemeen belang.

Op provinciaal niveau ligt het echter wellicht net even anders.

De regiegemeente is een soort experiment voor onze provincie. Logisch dat men er wat geld aan wil uitgeven. Het belang voor de provincie ligt daarin dat hiermee een alternatief ontstaat voor gemeenten die tot nu toe niet willen meewerken aan fusie of herindeling. Denk aan Heerlen/Landgraaf en wellicht andere gemeenten in Limburg. Voor de provincie zou de regiegemeente dus wel degelijk als een oplossing voor de herindelingsproblematiek gezien kunnen worden, een soort “algemeen belang” waarvoor een financiële bijdrage en steun gerechtvaardigd kan worden. Wellicht heeft de provincie vorige zomer al aan het college laten weten dat de provincie de stap naar regiegemeente zal ondersteunen. En wellicht daarom zijn de raadsleden van de coalitie en bloc tegen andere voorstellen. Weten zij soms meer dan de raadsleden van de oppositie?

Hoe het ook gaat uitpakken, met een keuze voor een regiegemeente is fusie met Maastricht op duur onvermijdelijk want andere opties zijn er dan niet meer. En dàt zullen de provincie èn Maastricht niet erg vinden.
Wat u er als inwoners van vindt doet er in de ogen van de coalitie niet toe, want het voorstel van FOCUS om een brede enquête te houden werd enkele maanden geleden afgewezen. En dan toch in het coalitieakkoord beweren dat men “inwoners (wil) betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid”! Dat is gewoon weer een belofte die de coalitiepartijen niet nakomen…