Home / NIEUWS / Auw Kèrk Bunde: onrust ongegrond!

Auw Kèrk Bunde: onrust ongegrond!

auw kerkEén ding is zeker: de Auw Kèrk hoort bij Bunde en dat blijft zo. Maar de functie van het gebouw staat ter discussie. Het vroegere gemeenschapshuis is in de loop der jaren een horeca gelegenheid geworden. Tijdens de raadsadviesvergadering van 17 januari bleek dat er juist behoefte is aan een ècht gemeenschapshuis. Diverse insprekers benadrukten dat de Auw Kèrk in de huidige vorm niet ideaal is voor de Bundese verenigingen, samengevat: er zijn te weinig ruimten die gelijktijdig gebruikt kunnen worden, de prijzen voor gebruik/consumpties zijn te hoog en er is een kans dat verenigingen moeten wijken voor commerciële activiteiten.

Het voorgestelde accommodatiebeleid biedt nu een kans om dit te veranderen. Het raadsvoorstel dat op 1 februari in de Gemeenteraad behandeld wordt, geeft alleen nog maar de richting aan waar we naar toe willen voor Bunde: een huis voor de gemeenschap, waar verenigingsactiviteiten vóórgaan op commerciële en waar alle verenigingen terecht kunnen, klein of groot. Het zou mooi zijn als dit weer de Auw Kèrk kan worden, maar misschien worden er alternatieven aangedragen die beter geschikt zijn.
Het zal nog enige tijd duren om met alle verenigingen en betrokken partijen te overleggen. Pas daarna zullen concrete plannen uitgewerkt worden hoe een en ander te realiseren is. Maar nu is het moment om dit in gang te zetten. De volgende gemeenteraad zal hier verder over moeten beslissen.
FOCUS staat voor de verenigingen: wij doen wat nodig is om te zorgen dat er voor hen weer een gemeenschapshuis in Bunde komt. Oók in de volgende raadsperiode!