Home / NIEUWS / Als raadslid moet je keuzes maken…

Als raadslid moet je keuzes maken…

Maar dan moet er wel wat te kiezen zijn voor de toekomst van Meerssen. Tot  nu toe wordt alleen de optie van Regiegemeente onderzocht. Dat is de enige optie waar de raadsleden na de zomer voor kunnen kiezen. FOCUS vindt echter dat er parallel aan het onderzoek naar de haalbaarheid van een regiegemeente gekeken moet worden of andere opties ook haalbaar zijn: samenwerkingsverbanden, uitbesteden van gemeentelijke taken, herindeling, fusie, of zelfstandig blijven. Als namelijk mocht blijken dat een regiegemeente toch financieel geen haalbare kaart is, dan zijn we terug bij af met een verzwakte ambtelijke organisatie en bestuurlijk richtingloos.

Daarom zullen wij op de raadsvergadering van donderdag 28 maart een motie indienen om ook de andere opties te onderzoeken. Als de beste keuze voor Meerssen gemaakt moet worden, dan moeten ook die alternatieven van de regiegemeente onderzocht worden. Pas dan kan een verantwoorde afweging gemaakt worden. Dat wordt namelijk verwacht van raadsleden.