LID WORDEN

Home / LID WORDEN

Meld je aan als lid van partij FOCUS en steun ons!

Dat kan door contact op te nemen met een van onze raadsleden of bestuursleden.

De kosten zijn 15 euro per jaar, vanaf 1 januari van elk kalenderjaar, te beginnen in 2014. Voor iets meer dan één euro per maand kunt u actief iets betekenen voor de gemeenschap in uw eigen kern!

Het IBAN rekeningnummer van FOCUS Meerssen luidt: NL86RBRB0851275141

 

Waarom lid worden?

FOCUS is een politieke partij. Maar statutair gezien zijn wij een normale vereniging. Zonder leden kan een vereniging niet bestaan. De leden zorgen voor continuïteit en bepalen de koers van de vereniging.

Ook kiezen de leden uit hun midden bestuursleden die aan de wensen en opdrachten van de leden uitvoering geven. Het bestuur van FOCUS bestaat uit 5 personen.

Het bijzondere van een politieke vereniging is, dat er leden zijn die zich verkiesbaar stellen voor de gemeenteraad. De vereniging heeft dan tot doel de kandidaat-raadsleden te helpen om verkozen te worden. Dit kan gebeuren door hand- en spandiensten te verlenen, zoals aanplakken van posters, flyers verspreiden enzovoorts. Het geld dat nodig is om op die manier campagne te voeren wordt bijeengebracht door lidmaatschapsgelden en sponsoring.

Daarom is het belangrijk zo veel mogelijk leden te hebben. Enerzijds krijgt de vereniging dan direct contact met burgers en anderzijds kunnen de burgers kunnen meer invloed uitoefenen op de koers van de partij.