NIEUWS

Vervolgonderzoek Proosdijschuur

In januari heeft de Rekenkamer het eindrapport gepresenteerd naar aanleiding van het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd inzake de procesgang bij de verkoop van de Proosdijschuur aan een lokale ondernemer. Door middel van een persbericht heeft de Rekenkamer nu laten weten dat er een vervolgonderzoek zal worden verricht. Er zouden nieuwe feiten aan het licht […]

Lees meer »»»

… zwijgen is goud …

Dat gaat óók in de politiek wel op. Maar dat vier wethouders, na bijna een jaar in functie, niets van zich laten horen baart ons toch wel zorgen. Geen enkel nieuw initiatief, van niemand. Een ambitie- en kleurloos college. De huidige coalitiepartijen riepen vóór de verkiezingen nog dat het anders moest. Maar dat dit in […]

Lees meer »»»

2019: is de toekomst van Meerssen al beslist?

Eigenlijk heeft de huidige coalitie al in december 2018 de richting bepaald waarin u en ik gedwongen worden te volgen. Dat is de regieorganisatie. Onder andere FOCUS en de Ondernemingsraad van Meerssen hebben gevraagd om ook andere mogelijkheden te onderzoeken. Bijvoorbeeld samenwerking met andere gemeenten, iets wat ook KIJK!!! en CDA wel aangaven in hun […]

Lees meer »»»

Infoavond uitslag verkiezingen: standpunt FOCUS

Maandagavond is een openbare bijeenkomst gehouden waaraan alle partijen hebben deelgenomen. Het doel was om elke partij de gelegenheid te geven zich uit te spreken welke duiding zij geven aan de uitslag van de verkiezingen. Fractievoorzitter Roger Thijssen van FOCUS heeft daarbij een verklaring afgelegd, waarvan u de tekst hier kunt nalezen: Verklaring FOCUS 26 maart […]

Lees meer »»»

Was het werkelijk zó slecht ???

Als je alles moet geloven wat er wordt geschreven dan waren de afgelopen vier jaren de slechtste raadsperiode ooit in het bestaan van Meerssen. Maar was het wel zó slecht? Kijk eens naar uw eigen dorp. Is er daadwerkelijk iets verslechterd? Of ziet u een ontwikkeling in uw dorp waarover u tevreden bent? Wanneer waren […]

Lees meer »»»

Auw Kèrk Bunde: onrust ongegrond!

Eén ding is zeker: de Auw Kèrk hoort bij Bunde en dat blijft zo. Maar de functie van het gebouw staat ter discussie. Het vroegere gemeenschapshuis is in de loop der jaren een horeca gelegenheid geworden. Tijdens de raadsadviesvergadering van 17 januari bleek dat er juist behoefte is aan een ècht gemeenschapshuis. Diverse insprekers benadrukten […]

Lees meer »»»

Roger Thijssen in MeerPolitiek op TV

Vandaag is op de tv zender MeerTV een uitzending van MeerPolitiek te zien, waarin Roger Thijssen, fractievoorzitter van FOCUS, geïnterviewd wordt. Roger geeft antwoord geeft op diverse vragen omtrent o.a. het zwembad “de Parel”, de coalitiebreuk, het wachtgeld en wethouders van buiten de gemeente. Zoals u van onze partij mag verwachten zijn het eerlijke antwoorden, […]

Lees meer »»»

Zorgen om overlast vliegveld

De gemeenteraad boog zich donderdagavond over het “Ontwerp Luchthavenbesluit Maastricht” dat op 8 december 2016 door de rijksoverheid is vastgesteld. In dit ontwerpbesluit wordt voortaan toegestaan dat de volledige lengte van de start- en landingsbaan (van 2750 meter) door vliegtuigen gebruikt mag gaan worden. Tot nu toe was 250 meter daarvan eigenlijk een stop-zone. Er wordt […]

Lees meer »»»

OP WEG naar een positief 2017

Nadat wij vorige week al een artikel plaatsten over de positieve zaken in 2016, kijken we nu vooruit naar 2017. Ook voor het komende jaar zijn er plannen die gunstig kunnen uitpakken voor de leefbaarheid in onze Gemeente en haar kernen. Daarover heeft FOCUS deze week een nieuw artikel in de Geulbode geplaatst. We noemen […]

Lees meer »»»

Een positief 2016

Dit jaar zijn er mede dankzij onze partij FOCUS belangrijke beslissingen genomen voor Meerssen. Hoewel de berichten in de media soms negatief van aard waren, valt niet te betwisten dat er ontwikkelingen in gang gezet zijn, die de leefbaarheid van de kernen van onze gemeente in de toekomst alleen maar kunnen verbeteren. Wij hebben het dan onder andere […]

Lees meer »»»