NIEUWS

Regiegemeente: bepaalt Maastricht?

Post Image

Op 5 november zal Maastricht gaan besluiten of ze heil zien in Meerssen als regiegemeente met Maastricht als centrumgemeente. Maar Maastricht doet dat niet zomaar. In het Maastrichtse raadsvoorstel staan twee extra voorwaarden waaraan de gemeente Meerssen zou moeten voldoen: Ten eerste: Medio 2020 moet het definitieve GO besluit in Meerssen met een ruime meerderheid […]

Lees meer »»»

Agnesplein Bunde: trekpleister of leegstand?

Post Image

Met de komst van Jan Linders aan het Agnesplein wordt gehoopt dat het centrum Bunde een stimulans voor ondernemers vormt om daar winkels te vestigen. Meer winkelend publiek betekent immers meer potentiële klanten. Tevens is het buurtnetwerk Bunde in gesprek met de gemeente om het plein om te vormen tot een ontmoetingsplek. Je zou zeggen […]

Lees meer »»»

Huurcontracten voetbalclubs opgezegd

De afgelopen dagen heeft de deurwaarder namens de gemeente (c.q. het college) de opzegbrief voor de bestaande huurcontracten betekend aan de besturen van alle voetbalclubs. Dit is opmerkelijk, omdat de gemeenteraad nog geen besluit over de financiële toekomst van de clubs genomen heeft. In de vorige raadsvergadering staakten immers de stemmen over het wijzigingsvoorstel van […]

Lees meer »»»

OZB 18 procent omhoog, tenzij…

Gisteravond was er een bijeenkomst voor (burger-)raadsleden om vragen te stellen over de inhoud van het eindrapport van Berenschot over invoering van de regiegemeente. Bij de meeste vragen was het antwoord dat éérst op 3 oktober het principebesluit over de regiegemeente genomen moet worden; pas daarna wordt alles verder in detail uitgewerkt. Maar kiezen voor […]

Lees meer »»»

Wie heeft de regie in handen?

Laten we ons niets wijsmaken. De regiegemeente is geen oplossing. Het is een uit nood geboren maatregel om te zorgen dat de ambtelijke organisatie haar wettelijke taken kan blijven uitvoeren. En deze maatregel kost geld, veel geld dat op de een of andere manier door de inwoners van de gemeente Meerssen zal moeten worden opgebracht. […]

Lees meer »»»

Coalitiebelang bepaalt toekomst Meerssen???

Waarom kiest deze coalitie al in een vroeg stadium voor de regiegemeente als toekomst voor Meerssen? Waarom is de coalitie tegen een onderzoek naar de alternatieven, zoals de ambtelijke organisatie (via brief Ondernemingsraad) en FOCUS (via motie) hebben voorgesteld? De kosten van zo’n onderzoek worden nu als reden aangevoerd. Het onderzoek naar de regiegemeente kost […]

Lees meer »»»

Toekomst accommodaties onzeker

Op 27 juni beslist de raad wat er met de gemeenschapshuizen en sportaccommodaties gaat gebeuren. De provincie eist vóór 1-1-2020 een plan van de gemeente hoe dit beleid aangepakt wordt, anders wordt de gemeente onder financieel repressief toezicht gesteld. Het college heeft nu een visiedocument voorgesteld met uitgangspunten en doelen, die moeten leiden tot het […]

Lees meer »»»

Als raadslid moet je keuzes maken…

Maar dan moet er wel wat te kiezen zijn voor de toekomst van Meerssen. Tot  nu toe wordt alleen de optie van Regiegemeente onderzocht. Dat is de enige optie waar de raadsleden na de zomer voor kunnen kiezen. FOCUS vindt echter dat er parallel aan het onderzoek naar de haalbaarheid van een regiegemeente gekeken moet […]

Lees meer »»»

MAA geluidmeetplan

De gemeente zal een of meer geluidmeetpunten bij vliegveld MAA plaatsen. Die moeten ervoor zorgen dat de gemeente, maar zeker ook de inwoners continu op de hoogte zijn van geluidbelastingen als gevolg van het vliegveld in hun omgeving. Het college laat de raad weten dat eerst een adviesbureau een geluidmeetplan zal opstellen. Vier vragen moeten […]

Lees meer »»»

Eendagsvliegje…

Hoe tegenstrijdig kan het zijn in Meerssen. Enorme tekorten op de begroting. Bezuinigingen op personeel met sluiting van het KCC op vrijdag. Grote bezuinigingen te verwachten op de uitgaven voor zorg, subsidies en accommodaties. En miljoenen kosten in het vooruitzicht voor wat betreft de regiegemeente. Maar… er is geld voor de Binckbank tour. En ondanks […]

Lees meer »»»