NIEUWS

De waarheid wordt verdraaid…

De laatste weken is BRUG-M en met name haar wethouder financiën flink bezig de publieke opinie te bespelen. De andere partijen wordt ONTERECHT verweten dat ze bij het beraad over de kadernota in juli toch gekozen hebben voor regiegemeente terwijl de financiële situatie dat niet mogelijk lijkt te maken. Dat is onterecht omdat die keuze […]

Lees meer »»»

En het college beraadt zich…

De vraag is wat het college dan verwacht had van het debat over de kadernota? Een besluit? Waarover? Want de kadernota bevatte geen concreet voorstel van het college. De nota geeft aan wat de raad kan verwachten met betrekking tot de begroting voor volgend jaar binnen de kaders die de Raad gesteld heeft, En dat […]

Lees meer »»»

Wat denkt u als burger daar nu van?

Nauwelijks politieke steun en geen geld voor de regieorganisatie, maar toch beslist de gemeenteraad met 9-8 vóór nadere uitwerking van invoering van de regieorganisatie. Dit kost weer geld en tijd voor externe en ambtelijke ondersteuning, terwijl nu al duidelijk is dat het een onhaalbare weg is. En een plan B is er niet. Een voorstel […]

Lees meer »»»

Oud dilemma: OZB omhoog en subsidies omlaag, of herindelen?

Vorig jaar in september was het al bekend: de regiegemeente kost handenvol geld (lees dit hier nog eens na). Destijds werd een schatting van 18 procent OZB verhoging berekend door raadslid Van der Bijl. Kiezen voor regiegemeente betekende ook in 2019 al automatisch kiezen voor grotere OZB verhoging. Fusie of herindeling kost daarentegen enkele miljoenen […]

Lees meer »»»

College verwacht forse lastenstijgingen

De inwoners van Meerssen kunnen de komende jaren forste lastenstijgingen en bezuinigingen verwachten. Dat blijkt uit de kadernota 2021-2024 die het college aan de raad heeft gestuurd. Het college voorziet de volgende lastenverhogingen om meer opbrengsten binnen te halen: Rioolheffing: stijgt 2021 en 2022 met 5 Euro per jaar, maar daarna voorziet het college “een […]

Lees meer »»»

Regiegemeente: bepaalt Maastricht?

Post Image

Op 5 november zal Maastricht gaan besluiten of ze heil zien in Meerssen als regiegemeente met Maastricht als centrumgemeente. Maar Maastricht doet dat niet zomaar. In het Maastrichtse raadsvoorstel staan twee extra voorwaarden waaraan de gemeente Meerssen zou moeten voldoen: Ten eerste: Medio 2020 moet het definitieve GO besluit in Meerssen met een ruime meerderheid […]

Lees meer »»»

Agnesplein Bunde: trekpleister of leegstand?

Post Image

Met de komst van Jan Linders aan het Agnesplein wordt gehoopt dat het centrum Bunde een stimulans voor ondernemers vormt om daar winkels te vestigen. Meer winkelend publiek betekent immers meer potentiële klanten. Tevens is het buurtnetwerk Bunde in gesprek met de gemeente om het plein om te vormen tot een ontmoetingsplek. Je zou zeggen […]

Lees meer »»»

Huurcontracten voetbalclubs opgezegd

De afgelopen dagen heeft de deurwaarder namens de gemeente (c.q. het college) de opzegbrief voor de bestaande huurcontracten betekend aan de besturen van alle voetbalclubs. Dit is opmerkelijk, omdat de gemeenteraad nog geen besluit over de financiële toekomst van de clubs genomen heeft. In de vorige raadsvergadering staakten immers de stemmen over het wijzigingsvoorstel van […]

Lees meer »»»

OZB 18 procent omhoog, tenzij…

Gisteravond was er een bijeenkomst voor (burger-)raadsleden om vragen te stellen over de inhoud van het eindrapport van Berenschot over invoering van de regiegemeente. Bij de meeste vragen was het antwoord dat éérst op 3 oktober het principebesluit over de regiegemeente genomen moet worden; pas daarna wordt alles verder in detail uitgewerkt. Maar kiezen voor […]

Lees meer »»»

Wie heeft de regie in handen?

Laten we ons niets wijsmaken. De regiegemeente is geen oplossing. Het is een uit nood geboren maatregel om te zorgen dat de ambtelijke organisatie haar wettelijke taken kan blijven uitvoeren. En deze maatregel kost geld, veel geld dat op de een of andere manier door de inwoners van de gemeente Meerssen zal moeten worden opgebracht. […]

Lees meer »»»