Björn Hendriks

Home / Björn Hendriks

2. bjorn A2 posterBeste inwoners van Meerssen,

Laat ik beginnen met u te bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen tijdens de afgelopen raadsperiode.
Toen ik in maart 2014 gekozen werd als raadslid voor onze gemeente is er een wereld voor me opengegaan. Een wereld die er van de buitenkant vaak anders uit ziet dan dat die werkelijk is. De afgelopen vier jaar zijn voor mij dan ook één grote leerperiode geweest. Veel (voor mij nieuwe) dossiers zijn inmiddels de revue gepasseerd en als er één ding is dat ik geleerd heb in deze raadsperiode, is het wel dat een raadslid het nooit goed kan doen voor iedereen die woont en werkt in zijn of haar gemeente. Desondanks vind ik het raadswerk ontzettend interessant en leuk om te doen.
Bezig te zijn met (het verbeteren van) je eigen leefomgeving is naar mijns inziens een van de leukste dingen die er bestaan, of dat nou als raadslid, vrijwilliger bij een vereniging of instantie of als lid van een buurtnetwerk is, al deze mensen zijn bezig hun steentje daaraan bij te dragen.
Ik vind het dan ook belangrijk om naar deze mensen te luisteren, ze te koesteren, want dit zijn toch vaak de mensen die de spreekwoordelijke ‘cement’ in de samenleving vormen.

Vier jaar geleden was een van mijn standpunten dat iedere kern van de gemeente Meerssen, ongeacht hoe groot of klein deze kern ook is, de juiste aandacht verdient. En daar ben ik nog steeds van overtuigd!
Samen met mijn partij FOCUS, heb ik dan ook geprobeerd om juist voor al die 5 kernen besluiten te nemen die de leefbaarheid zullen waarborgen voor de toekomst.
Ik denk dan ook dat ons dat goed gelukt is.
Er staan weer bouwkranen in onze gemeente; van Ulestraten (Gymzaal) tot Geulle (’t Riet), van Bunde (Centrumplan) tot Rothem (Hoeve Klinkenberg), overal wordt er gewerkt aan een beter, leefbaarder Groot-Meerssen en daar ben ik trots op.

Ik heb het gevoel dat Meerssen nog lang niet af is en dat er nog veel werk aan de winkel is om onze mooie gemeente toekomstbestendig te maken. Ik zou dan ook graag weer om uw steun vragen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen, want ook de komende 4 jaar ben ik van plan, voor u, voor mij en alle mensen om ons heen, verder te bouwen aan Meerssen.

Met vriendelijke groet,

Björn Hendriks
Burgemeester Visschersstraat 73
6235 EB, Ulestraten.