Author Archives: Huub Marcic

Home / Articles posted by Huub Marcic (Page %s 2)

Coalitiebelang bepaalt toekomst Meerssen???

Waarom kiest deze coalitie al in een vroeg stadium voor de regiegemeente als toekomst voor Meerssen? Waarom is de coalitie tegen een onderzoek naar de alternatieven, zoals de ambtelijke organisatie (via brief Ondernemingsraad) en FOCUS (via motie) hebben voorgesteld? De kosten van zo’n onderzoek worden nu als reden aangevoerd. Het onderzoek naar de regiegemeente kost […]

Lees meer »»»

Toekomst accommodaties onzeker

Op 27 juni beslist de raad wat er met de gemeenschapshuizen en sportaccommodaties gaat gebeuren. De provincie eist vóór 1-1-2020 een plan van de gemeente hoe dit beleid aangepakt wordt, anders wordt de gemeente onder financieel repressief toezicht gesteld. Het college heeft nu een visiedocument voorgesteld met uitgangspunten en doelen, die moeten leiden tot het […]

Lees meer »»»

Als raadslid moet je keuzes maken…

Maar dan moet er wel wat te kiezen zijn voor de toekomst van Meerssen. Tot  nu toe wordt alleen de optie van Regiegemeente onderzocht. Dat is de enige optie waar de raadsleden na de zomer voor kunnen kiezen. FOCUS vindt echter dat er parallel aan het onderzoek naar de haalbaarheid van een regiegemeente gekeken moet […]

Lees meer »»»

MAA geluidmeetplan

De gemeente zal een of meer geluidmeetpunten bij vliegveld MAA plaatsen. Die moeten ervoor zorgen dat de gemeente, maar zeker ook de inwoners continu op de hoogte zijn van geluidbelastingen als gevolg van het vliegveld in hun omgeving. Het college laat de raad weten dat eerst een adviesbureau een geluidmeetplan zal opstellen. Vier vragen moeten […]

Lees meer »»»

Eendagsvliegje…

Hoe tegenstrijdig kan het zijn in Meerssen. Enorme tekorten op de begroting. Bezuinigingen op personeel met sluiting van het KCC op vrijdag. Grote bezuinigingen te verwachten op de uitgaven voor zorg, subsidies en accommodaties. En miljoenen kosten in het vooruitzicht voor wat betreft de regiegemeente. Maar… er is geld voor de Binckbank tour. En ondanks […]

Lees meer »»»

Vervolgonderzoek Proosdijschuur

In januari heeft de Rekenkamer het eindrapport gepresenteerd naar aanleiding van het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd inzake de procesgang bij de verkoop van de Proosdijschuur aan een lokale ondernemer. Door middel van een persbericht heeft de Rekenkamer nu laten weten dat er een vervolgonderzoek zal worden verricht. Er zouden nieuwe feiten aan het licht […]

Lees meer »»»

… zwijgen is goud …

Dat gaat óók in de politiek wel op. Maar dat vier wethouders, na bijna een jaar in functie, niets van zich laten horen baart ons toch wel zorgen. Geen enkel nieuw initiatief, van niemand. Een ambitie- en kleurloos college. De huidige coalitiepartijen riepen vóór de verkiezingen nog dat het anders moest. Maar dat dit in […]

Lees meer »»»

2019: is de toekomst van Meerssen al beslist?

Eigenlijk heeft de huidige coalitie al in december 2018 de richting bepaald waarin u en ik gedwongen worden te volgen. Dat is de regieorganisatie. Onder andere FOCUS en de Ondernemingsraad van Meerssen hebben gevraagd om ook andere mogelijkheden te onderzoeken. Bijvoorbeeld samenwerking met andere gemeenten, iets wat ook KIJK!!! en CDA wel aangaven in hun […]

Lees meer »»»

Infoavond uitslag verkiezingen: standpunt FOCUS

Maandagavond is een openbare bijeenkomst gehouden waaraan alle partijen hebben deelgenomen. Het doel was om elke partij de gelegenheid te geven zich uit te spreken welke duiding zij geven aan de uitslag van de verkiezingen. Fractievoorzitter Roger Thijssen van FOCUS heeft daarbij een verklaring afgelegd, waarvan u de tekst hier kunt nalezen: Verklaring FOCUS 26 maart […]

Lees meer »»»

Was het werkelijk zó slecht ???

Als je alles moet geloven wat er wordt geschreven dan waren de afgelopen vier jaren de slechtste raadsperiode ooit in het bestaan van Meerssen. Maar was het wel zó slecht? Kijk eens naar uw eigen dorp. Is er daadwerkelijk iets verslechterd? Of ziet u een ontwikkeling in uw dorp waarover u tevreden bent? Wanneer waren […]

Lees meer »»»