• Politieke Partij FOCUS Meerssen

    Vier jaar stabiliteit en harmonie binnen onze partij; geen ruzie zoeken maar respectvol naar anderen; positivisme uitstralen; aandacht voor alle kernen en de medemens.
    Dat maakt FOCUS anders en sterk!

Welkom op de website van FOCUS Meerssen

Focus op de toekomst

Fair * Open * Communicatief * Kernen * Uniform * Samenwerking

Feature image
Fair & Open

Win het vertrouwen van de burgers met transparante en open politiek.

Feature image
Communicatief

Luister naar de wensen van en houd rekening met de burgers van onze vijf kernen

Feature image
Uniform

Zorg voor uniforme benadering en geef alle kernen evenveel aandacht

Feature image
Samenwerking

Elke kern zijn eigen identiteit, maar samen één sterke zelfstandige gemeente

Nieuws

Coalitiebelang bepaalt toekomst Meerssen???

Waarom kiest deze coalitie al in een vroeg stadium voor de regiegemeente als toekomst voor Meerssen? Waarom is de coalitie tegen een onderzoek naar de alternatieven, zoals de ambtelijke organisatie (via brief Ondernemingsraad) en FOCUS (via motie) hebben voorgesteld?

De kosten van zo’n onderzoek worden nu als reden aangevoerd. Het onderzoek naar de regiegemeente kost al meer dan twee ton waaraan de provincie meebetaalt. Om het accommodatiebeleid op te zetten wordt iemand ingehuurd voor 60000 Euro. En voor zoiets belangrijks als de beste toekomst voor Meerssen zijn de kosten een probleem? De èchte reden zou kunnen zijn dat het zowel voor de provincie als de coalitie een reddingsboei is voor herindelingsproblematiek. Toegegeven, het is speculeren wat ik doe, maar ik zal het uitleggen.

Het coalitieakkoord noemt twee belangrijke zaken:

  • de coalitie streeft naar “stabiliteit van bestuur” (lees: geen coalitiebreuk).
  • “Nadat bekend is of er een regie-organisatie gevormd zal worden, maken we een actieplan”

Dat laatste is veelzeggend: De richting van regiegemeente wordt eigenlijk al in het bestuursakkoord aangegeven en is dus bij de totstandkoming van het akkoord al besproken. Alternatieven worden niet genoemd. Waarom niet? Waarschijnlijk verschillen coalitiepartijen en raadsleden nogal van mening over bijvoorbeeld herindeling of fusie. Dat is ook al uit eerdere uitlatingen in de raad gebleken toen het over de toekomst van Meerssen ging. Dit meningsverschil zou dus later in het proces wel eens tot een breuk in de coalitie kunnen leiden. Maar als niet iedereen vóór iets is, moet je datgene kiezen waar niemand echt op tégen is. De acceptabele gulden middenweg: de regiegemeente.

Als raadslid heb je wèl de taak om zorgvuldig te kijken wat het beste is voor de gemeente en haar inwoners. Als later dit jaar het rapport van Beerenschot besproken wordt, dan kunnen de raadsleden alléén maar kiezen voor de optie regiegemeente. Is dat wel een echte keuze? Simpel gezegd: u koopt toch ook geen schoenen of jas in een winkel waar ze maar 1 model en 1 kleur aanbieden? U wilt kunnen kiezen wat het beste bij u past. Dan kan alleen door te vergelijken.
Die vergelijkende en zorgvuldige keuze kunnen de raadsleden na de zomer echt niet maken. De huidige coalitie zal straks niet kunnen zeggen dat de regiegemeente het beste is voor de toekomst voor onze gemeente, want andere opties zijn bewust niet onderzocht. Sterker nog, door het inkrimpen van de ambtelijke organisatie (óók in bestuursakkoord aangekondigd) loopt deze coalitie al vooruit op de keuze voor regiegemeente.
Let wel: Wij zeggen niet dat de regieorganisatie geen goede keuze zal zijn. Maar we vergelijken die optie liever met alternatieven en kiezen pas daarna.

Samenvattend: In de voorbije maanden werd elk voorstel om een alternatief te onderzoeken afgewezen. Het doel is namelijk het in stand houden van de coalitie en niet wat het beste is voor de toekomst van de gemeente Meerssen. Op gemeentelijk niveau gaat het coalitiebelang dus boven het algemeen belang.

Op provinciaal niveau ligt het echter wellicht net even anders.

De regiegemeente is een soort experiment voor onze provincie. Logisch dat men er wat geld aan wil uitgeven. Het belang voor de provincie ligt daarin dat hiermee een alternatief ontstaat voor gemeenten die tot nu toe niet willen meewerken aan fusie of herindeling. Denk aan Heerlen/Landgraaf en wellicht andere gemeenten in Limburg. Voor de provincie zou de regiegemeente dus wel degelijk als een oplossing voor de herindelingsproblematiek gezien kunnen worden, een soort “algemeen belang” waarvoor een financiële bijdrage en steun gerechtvaardigd kan worden. Wellicht heeft de provincie vorige zomer al aan het college laten weten dat de provincie de stap naar regiegemeente zal ondersteunen. En wellicht daarom zijn de raadsleden van de coalitie en bloc tegen andere voorstellen. Weten zij soms meer dan de raadsleden van de oppositie?

Hoe het ook gaat uitpakken, met een keuze voor een regiegemeente is fusie met Maastricht op duur onvermijdelijk want andere opties zijn er dan niet meer. En dàt zullen de provincie èn Maastricht niet erg vinden.
Wat u er als inwoners van vindt doet er in de ogen van de coalitie niet toe, want het voorstel van FOCUS om een brede enquête te houden werd enkele maanden geleden afgewezen. En dan toch in het coalitieakkoord beweren dat men “inwoners (wil) betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid”! Dat is gewoon weer een belofte die de coalitiepartijen niet nakomen…

Toekomst accommodaties onzeker

Op 27 juni beslist de raad wat er met de gemeenschapshuizen en sportaccommodaties gaat gebeuren. De provincie eist vóór 1-1-2020 een plan van de gemeente hoe dit beleid aangepakt wordt, anders wordt de gemeente onder financieel repressief toezicht gesteld. Het college heeft nu een visiedocument voorgesteld met uitgangspunten en doelen, die moeten leiden tot het accommodatiebeleid. Over dit visiedocument zal in de raadsvergadering van 25 april worden besloten. Dat voorstel kunt u hier downloaden.

Omdat de tijd ontbreekt zal weinig rekening gehouden kunen worden met de inbreng van belanghebbende organisaties. FOCUS betreurt het dat het beleid niet door en met die organisaties, dus van onderop, wordt bepaald. Integendeel, het beleid zal nu van bovenaf worden opgelegd, hetgeen ‘pijn gaat doen” (aldus wethouder Gulikers) bij die organisaties. Zo zal bijvoorbeeld niet meer iedere kern over een eigen buitensport accommodatie kunnen beschikken. Doel is om een jaarlijkse bezuiniging van 180000 euro (en zo mogelijk meer) te behalen. Omdat dit voor de eindgebruikers van die accommodaties meer geld gaat kosten, wordt er rekening mee gehouden om (als tijdelijke overgangssituatie) de subsidiëring aan te passen. In het najaar wordt het subsidiebeleid geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Voor de gemeenschapshuizen is het streven om de exploitatie over te dragen aan verenigingen of stichtingen. Daarbij moet wel eerst al het achterstallig onderhoud worden uitgevoerd. Op de raadsadviesvergadering werd gesproken over kosten tussen de half en één miljoen Euro.

In de raadsvergadering van juni zal ook het resultaat worden gepresenteerd van de quickscan naar de mogelijkheid om de St. Agneskerk in Bunde deels als multifunctioneel centrum te gebruiken.

 

Als raadslid moet je keuzes maken…

Maar dan moet er wel wat te kiezen zijn voor de toekomst van Meerssen. Tot  nu toe wordt alleen de optie van Regiegemeente onderzocht. Dat is de enige optie waar de raadsleden na de zomer voor kunnen kiezen. FOCUS vindt echter dat er parallel aan het onderzoek naar de haalbaarheid van een regiegemeente gekeken moet worden of andere opties ook haalbaar zijn: samenwerkingsverbanden, uitbesteden van gemeentelijke taken, herindeling, fusie, of zelfstandig blijven. Als namelijk mocht blijken dat een regiegemeente toch financieel geen haalbare kaart is, dan zijn we terug bij af met een verzwakte ambtelijke organisatie en bestuurlijk richtingloos.

Daarom zullen wij op de raadsvergadering van donderdag 28 maart een motie indienen om ook de andere opties te onderzoeken. Als de beste keuze voor Meerssen gemaakt moet worden, dan moeten ook die alternatieven van de regiegemeente onderzocht worden. Pas dan kan een verantwoorde afweging gemaakt worden. Dat wordt namelijk verwacht van raadsleden.

MAA geluidmeetplan

De gemeente zal een of meer geluidmeetpunten bij vliegveld MAA plaatsen. Die moeten ervoor zorgen dat de gemeente, maar zeker ook de inwoners continu op de hoogte zijn van geluidbelastingen als gevolg van het vliegveld in hun omgeving.

Het college laat de raad weten dat eerst een adviesbureau een geluidmeetplan zal opstellen. Vier vragen moeten daarin worden beantwoord:

  • Waar moet gemeten worden?
  • Hoeveel meetpunten moeten geplaatst worden?
  • Hoe lang moet gemeten worden?
  • Op welke wijze dienen de metingen te worden uitgevoerd?

Op basis van het geluidmeetplan kan daarna offerte worden gevraagd voor plaatsing van geluidmeters.

 

Eendagsvliegje…

Hoe tegenstrijdig kan het zijn in Meerssen.
Enorme tekorten op de begroting. Bezuinigingen op personeel met sluiting van het KCC op vrijdag. Grote bezuinigingen te verwachten op de uitgaven voor zorg, subsidies en accommodaties. En miljoenen kosten in het vooruitzicht voor wat betreft de regiegemeente.
Maar… er is geld voor de Binckbank tour. En ondanks het personeelstekort en hoge ziekteverzuim zijn er blijkbaar toch 100 uur aan inzet van ambtenaren mogelijk.
Toegegeven, het geld komt uit een economisch potje. Maar uiteindelijk heeft de burger het via zijn belastingbijdrage wel in dat potje kunnen stoppen.
De gemeente Sittard heeft tenminste verstandige wethouders. Die moeten ook bezuinigen en doen daarom niet mee met de Binckbank tour.

FOCUS is niet tegen evenementen in het algemeen, maar het geld gaat vooral naar de organisatie, en niet naar onze burgers en ondernemers. Zo hoeft de organisator volgens de overeenkomst geen kosten voor vergunningen te betalen. En de organisator heeft het “exclusieve recht op publiekscatering”. Zijn de ondernemers daar blij mee?

BRUG-M zei ooit naar aanleiding van Bureau Streetwise: we gaan geen geld meer uitgeven als we niet weten wat het oplevert. Handige uitspraak. Maar in de praktijk?
Wat levert de organisatie van een startetappe op? Wat krijgen de burgers en ondernemers ervoor terug?
Een economische impuls? Kunt u zich de startetappeplaatsen van de vorige Binckbank tour herinneren? Was u toen zo overdonderd door al dat moois en alle reclame op tv en kranten dat u dacht: daar wil ik naar toe?
Het is een eendagsevenement voor Meerssen. De ondernemers op de markt hebben het die vrijdag wat drukker. Maar daarna? Is Meerssen dan van de economische problemen af en een toeristische trekpleister geworden voor Nederland en België? Ik denk het niet.

Maar er is ook een andere kant van de medaille. De Burgemeester mag een toespraak houden en het college mag op het presentatie podium staan. Enkele seconden lang zal de basiliek op tv te zien zijn, als het meezit tenminste, want de rechtstreekse uitzending laat alleen de finale van de koers zien. En ondernemers mogen 8 reclame banners regelen. Oh ja, niet vergeten: de gemeente mag wat volgauto’s laten meerijden. Is wel leuk zo’n ritje in de rennerskaravaan voor onze gemeentelijke top en genodigde VIPs.
En de wielerliefhebbers zullen de markt laten volstromen. Tenminste, als er plek is en parkeerplaatsen. Voor het VIP arrangement met de beste plekken zul je trouwens 70 Euro moeten neertellen. Maar goed, de gemeente krijgt er dertig gratis voor de VIP brunch en kan zelfs met korting 40 Euro neertellen voor een VIP-kaartje en doorverkopen met winst. Hopelijk is dit inclusief de vlaai die ze zelf betaald hebben. Voor dat geld mag je dan wel weer kennis maken met de renners, hoewel die niet echt tot de top behoren als ik het deelnemersveld bekijk..

Of het nu 25000 Euro kost, 35000 of 45000…. Het geld en dit evenement zijn als een eendagsvliegje: zo heb je het en zo is het weg. Wat had u met dat geld gedaan om Meerssen wat positiever in het nieuws te brengen? Alle echte minima 100 Euro geven? Dat was ook uiteindelijk bij onze ondernemers terechtgekomen! Dàt was nieuws geweest wat eruit sprong, in plaats van een regeltje in een artikeltje in het sportkatern. En al die 250 lunchpaketten die de gemeente volgens het “lastenboek” moet laten maken voor de volgerskaravaan? En de 200 gemengde broodjes? Dàt was wel leuk geweest voor de mensen die van de voedselbank afhankelijk zijn!
Heeft u nog nog andere ideeën om dat geld beter te besteden? Wellicht kan de raad er komende donderdag rekening mee houden. Maar als we het bericht van de organisator in de krant moeten geloven dan hoeven alleen nog maar puntjes op de i gezet te worden. Vreemd is dat. Is er soms in achterkamertjes al wat geregeld?

 

Vervolgonderzoek Proosdijschuur

In januari heeft de Rekenkamer het eindrapport gepresenteerd naar aanleiding van het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd inzake de procesgang bij de verkoop van de Proosdijschuur aan een lokale ondernemer.
Door middel van een persbericht heeft de Rekenkamer nu laten weten dat er een vervolgonderzoek zal worden verricht. Er zouden nieuwe feiten aan het licht gekomen zijn die nader onderzoek behoeven. Het college heeft in een brief aan de Raad laten weten dat het rapport “niet op alle punten helder” is en aanleiding geeft om “de rol van twee medewerkers (…) nader te onderzoeken”.

De Rekenkamer moet de gemeentesecretaris de gelegenheid geven om de conceptnota door te nemen, voordat de eindrapportage wordt opgeleverd. De vraag is of dat gebeurd is en of toen ook al aangegeven had kunnen worden welke die punten waren die nu nog niet helder zijn.

Het is verder vreemd dat de Rekenkamer zèlf met een persbericht komt. Ze heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de raad en rapporteert dus ook aan de Raad, niet aan de media. Verder is de Raadsinformatiebrief van het college van 7 februari zodanig geformuleerd dat niet duidelijk is of het college toen al de opdracht tot vervolgonderzoek heeft gegeven, of dat dit initiatief vanuit de Rekenkamer zelf komt. Het is immers formeel aan de Raad om de Rekenkamer om een onderzoek te vragen, niet aan het college of het presidium.

Aan het begin van het eindrapport, onder het kopje Afbakening staat letterlijk “De schuldvraag staat niet centraal, wel het proces.” Dit is ook waar FOCUS op heeft aangedrongen. Maar er wordt in het rapport wel degelijk duidelijke taal gesproken richting enkele medewerkers.

Het blijft een rare gang van zaken.

Lees hier:

Het persbericht van de Rekenkamer

De Raadsinformatiebrief van het college

De eindrapportage van de Rekenkamer

 

 

 

 

… zwijgen is goud …

Dat gaat óók in de politiek wel op. Maar dat vier wethouders, na bijna een jaar in functie, niets van zich laten horen baart ons toch wel zorgen. Geen enkel nieuw initiatief, van niemand. Een ambitie- en kleurloos college. De huidige coalitiepartijen riepen vóór de verkiezingen nog dat het anders moest. Maar dat dit in de praktijk zou uitmonden in initiatiefloze politiek hebben ze er niet bij verteld.

Waar zijn de plannen om de leefbaarheid te vergroten? Een herijking van de verouderde sportnota komt er ook niet. Hoe kunnen de bewoners meedenken over zwaarwegende plannen die hun aangaan? Ah sorry, die plannen zijn er gewoonweg niet. Ook geen plan om de leegstand tegen te gaan of de economie te versterken. Integendeel, de OZB voor ondernemers gaat de komende drie jaar met 22 % omhoog. Wil deze coalitie wel bouwen aan een toekomst voor onze gemeente Meerssen???
We doelen dan op plannen zoals Centrumplan Bunde, Centrumplan Ulestraten, of ontwikkelplan In ’t Riet. Toch een prestatie van de vorige coalitie met FOCUS, PGM en VVD.

De agenda’s van vergaderingen blinken uit door leegte. Je vraagt je af waar vier wethouders voor betaald worden. Pappen en nathouden is niet de juiste kwalificatie, hoewel die gedachte wel opspeelt bij zo’n overduidelijk gebrek aan initiatieven en ambitie.
De oorzaak is eerder onmacht, ingegeven door een gebrek aan kwaliteit, geld en ambtenaren.
Wethouders die de dossiers niet echt kennen en voor het gemak maar overgaan tot schriftelijke beantwoording van vragen. Geen nieuwe plannen omdat het geld ervoor ontbreekt en er door keuzes van dit college en coalitie te weinig ambtenaren zijn om nieuwe initiatieven uit te werken. Het is nog maar de vraag of de ambtenaren wel nog de normale, verplichte taken kunnen uitvoeren. Wellicht hebben bewoners zelf al gemerkt dat het allemaal niet meer zo vlotjes gaat bij de gemeente. Het is een vicieuze cirkel waar de gemeente in terecht gekomen is door bewuste keuzes van deze coalitie.

Het college doet nu alsof het een verrassing is dat er her en der grote tekorten zijn ontstaan, zoals in de WMO of wegenbeheersplan. Helaas, dat was allemaal bekend. De coalitie kiest voor een vacaturestop van ambtenaren omdat ze richting regiegemeente koerst; maar voor invoering van de regiegemeente is helemaal niets in de (meerjaren-)begroting opgenomen. En een plan B is er niet. Besturen is vooruitzien maar ook dat zit er bij dit college blijkbaar niet in.

Het verbaast ons niets dat de provincie onze gemeente daarom nu onder de loep heeft gelegd. Zware bezuinigingen zullen dit jaar toch echt nodig zijn. Iedereen realiseert zich dat binnen de politiek. De gevolgen op de langere termijn zullen steeds duidelijker zichtbaar en voelbaar worden. Dit jaar al. Hoe dan ook zal de verhouding tussen inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten verbeteren. Zo niet, dan zal de greep van de provincie duidelijker voelbaar worden. Eerst op financieel gebied, maar na 2019 ook voor de toekomst van onze gemeente.

Welke kant we ook opgaan, het zal miljoenen kosten. Niets doen is geen optie. En ook al willen we het niet, het moet al heel raar lopen om te vermijden dat de gemeente Meerssen straks, in welke vorm dan ook, bij Maastricht hoort. Misschien weet het college dat ook en zwijgt men daarom…

2019: is de toekomst van Meerssen al beslist?

Eigenlijk heeft de huidige coalitie al in december 2018 de richting bepaald waarin u en ik gedwongen worden te volgen. Dat is de regieorganisatie. Onder andere FOCUS en de Ondernemingsraad van Meerssen hebben gevraagd om ook andere mogelijkheden te onderzoeken. Bijvoorbeeld samenwerking met andere gemeenten, iets wat ook KIJK!!! en CDA wel aangaven in hun eerste termijn van de raadsvergadering, maar uiteindelijk schijnbaar door coalitiedwang toch niet wilden. Een andere, wat vergezochte mogelijkheid zou ook de opdeling van Meerssen kunnen zijn: de 5 kernen naar Beek, Maastricht, Valkenburg afstoten. Er zijn nòg meer alternatieven, maar die worden niet meer onderzocht. In de raadsvergadering van december is dat beslist. De kritische opmerkingen van de Ondernemingsraad, uitgesproken in beide raadsadviesvergaderingen (hier te lezen), worden daarbij gewoon genegeerd.

Je moet je afvragen waarom dit niet meer onderzocht wordt. Het heeft er alle schijn van dat de provincie hier een richtinggevende rol gespeeld heeft.
En let wel: er is gekozen voor de richting van een regiegemeente terwijl nog helemaal niet duidelijk is hoeveel dit de inwoners jaarlijks gaat kosten en of dat haalbaar is. Daar komen we pas over een half jaar achter als het aanvullende, 80000 euro kostende onderzoek is afgerond. En wat als blijkt dat de regiegemeente niet haalbaar is? Een alternatief is er dan niet en de ambtelijke organisatie is terug bij af. Maar… de provincie heeft al aangegeven deze richting te steunen en dan een financiële bijdrage te willen doen. Formeel is er weliswaar nog geen raadsbesluit over de toekomst van de gemeente. Maar welke keuze hebben de inwoners van Meerssen nog als de neuzen van deze coalitie en de provincie dezelfde kant op kijken? De koers richting regiegemeente en (uiteindelijk) deelgemeente van Maastricht is ingezet.
Drie kwart van de deelnemers aan onze poll over de toekomst van Meerssen gaf trouwens aan graag een huis-aan-huis enquete te willen zien. Dat is weliswaar geen representatief beeld, maar wel een aanwijzing dat de inwoners zelf graag hun stem willen laten horen. Maar dat zien wij echt niet niet gebeuren bij deze coalitie.

 

Bezuinigingen

De rammelende begroting, met erratum notabene, is een afspiegeling van de kwaliteit van dit college. Erratum betekent letterlijk “fout”. En dat is het eigenlijk ook. Wetende dat de gemeente het de komende jaren financieel moeilijk gaat krijgen, wordt er voor 2019 toch een OZB presentje uitgedeeld aan huiseigenaren.
Die ontbrekende inkomsten zullen op een andere manier moeten worden teruggehaald. En dat gaat iedereen in de gemeente Meerssen de komende jaren wel merken.
Zo worden vacatures bij de gemeente niet ingevuld, ondanks bezwaren van de ondernemingsraad van de Meerssense ambtenaren: de maat is vol en de rek is eruit. Dit lijkt een ordinaire bezuiniging te zijn om de gaten in de begroting mee te stoppen.

In het Sociale Domein zullen de bezuinigingen na 2019 nog veel ingrijpender zijn omdat dan de financiële reserves uitgeput zijn zoals die de laatste jaren zijn opgebouwd. De kwetsbare groepen die van zorg afhankelijk zijn zullen onevenredig hard getroffen worden.
FOCUS heeft al voorgesteld om de zwakste twee van de vier wethouders in te leveren en daarvoor in de plaats de bezuiniging op de vacatures niet door te voeren. Het leek een grap, maar het is de trieste realiteit in Meerssen: een zwakke begroting met zwakke wethouders. Dat kan niet goed zijn voor Meerssen.
De provincie heeft dat natuurljik ook in de gaten en geeft alvast een waarschuwing af: als de begroting niet snel een positief saldo oplevert, dan gaat de provincie ingrijpen en zal elke begrotingswijziging vooraf goedgekeurd moeten worden. Binnen een paar maanden is Meerssen afgezakt van een financieel gezonde gemeente onder de vorige coalitie met onder andere FOCUS naar een rammelende begroting en de dreiging van provinciale maatregelen. Een wanprestatie waar de huidige coalitiepartijen zich voor moeten schamen.

Het is er deze coalitie dus alles aan gelegen om te bezuinigen en wel heel snel en heel erg veel. Daar zal het accommodatiebeleid een grote rol in gaan spelen. Verantwoordelijk wethouder Gulikers zal zijn vingers niet willen branden aan deze behoorlijke bezuinigingspost van enkele tonnen en huurt daarom voor 50000 euro iemand in die dit in kaart moet brengen. Verenigingen moeten nog maar afwachten of zij wel die “intensieve inbreng bij zwaarwegende beleidsthema’s” gaan krijgen die de coalitiepartijen van BRUG-M, KIJK!!!, CDA en Het Origineel in het bestuursakkoord aan de inwoners beloofd hebben. Als de inwoners niet eens de kans krijgen zich uit te spreken over de toekomst van Meerssen, denkt u dat de verenigingen dat wel krijgen over hun toekomst?
Onder druk van provincie en de financiële gaten in de begroting zullen de coalitiepartijen geen rekening houden met de inwoners, ambtenaren en verenigingen. De ambtenaren hebben dat inmiddels al gemerkt. Verenigingen en inwoners zullen de volgende zijn. Wij zijn benieuwd hoe BRUG-M, KIJK!!!, CDA en Het Origineel dàt gaan uitleggen aan u en hun kiezers.

Infoavond uitslag verkiezingen: standpunt FOCUS

meeting.Maandagavond is een openbare bijeenkomst gehouden waaraan alle partijen hebben deelgenomen. Het doel was om elke partij de gelegenheid te geven zich uit te spreken welke duiding zij geven aan de uitslag van de verkiezingen. Fractievoorzitter Roger Thijssen van FOCUS heeft daarbij een verklaring afgelegd, waarvan u de tekst hier kunt nalezen: Verklaring FOCUS 26 maart 2018

Was het werkelijk zó slecht ???

logo op rood vlak. 266x266pxpngAls je alles moet geloven wat er wordt geschreven dan waren de afgelopen vier jaren de slechtste raadsperiode ooit in het bestaan van Meerssen. Maar was het wel zó slecht? Kijk eens naar uw eigen dorp. Is er daadwerkelijk iets verslechterd? Of ziet u een ontwikkeling in uw dorp waarover u tevreden bent? Wanneer waren er voor het laatst bouwkranen in Ulestraten, Meerssen, Bunde? In Geulle moeten ze nog komen bij het plan “In ’t Riet”. In Rothem zien we hopelijk ook een vernieuwing in de komende vier jaar. Er wordt gebouwd voor de toekomst, voor onze kinderen en ouderen. In de gemeente Meerssen maar bovenal uw eigen kern! Dat is echt iets om trots op te zijn!!

Daar staat tegenover dat er welgeteld één besluit werd genomen dat voor veel inwoners en ook ons slecht nieuws was: de OZB verhoging. Helaas een noodzakelijke ingreep om een jaarlijks terugkerend èn oplopend tekort op de begroting van meer dan 1 miljoen euro te dekken. Het is onmogelijk om zo’n bedrag elk jaar opnieuw te bezuinigen of uit het gemeentelijk spaarpotje te betalen. Daarom was die verhoging uiterst vervelend maar ook hoogstnoodzakelijk.
De oppositie zal altijd beweren dat het vroeger beter ging en nu anders moet. Dat is ook de kracht van de oppositie: je hoeft nergens vóór te zijn, als je maar overal tegen bent en roept dat het slecht gaat. Als je het vaak genoeg roept en er zelf voor zorgt dat zoveel mogelijk negatieve berichten in de media komen, dan zijn er altijd mensen die deze berichten voor waar aannemen. Maar kijkend naar de resultaten van de afgelopen jaren krijg je toch een ander beeld dat veel positiever is!

Als voorzitter van FOCUS kan ik u zeggen dat onze partij vanaf 2014 getracht heeft altijd positief te blijven en geen negatieve kritiek te spuien. Dat was het idee van de oprichters van onze partij en daar hebben wij ons aan gehouden. Wij hebben niet meegedaan met het gooien van modder en anderen beschuldigen in de media. Wij zijn niet weggelopen uit de raadszaal. Toegegeven, het was vaak moeilijk om niet in de media te reageren als er weer eens onwaarheden werden verkondigd, of zelfs de burgemeester en onze eigen wethouder van liegen beschuldigd werden. FOCUS heeft niemand voor leugenaar uitgemaakt. Als anderen dat wel doen dan is dit op de man spelen.  Zoiets past een raadslid niet, is fatsoensloos en respectloos. Dat is niet de bestuurscultuur die Meerssen nodig heeft.
Wij van FOCUS daarentegen hebben in de voorbije vier jaar op onze eigen manier uitvoering gegeven aan de motie “nieuw elan” en ik denk dat we daarin goed geslaagd zijn. Als er in rapport Berenschot gesproken wordt over een verandering van de politieke cultuur, dan is FOCUS daar al in 2014 mee begonnen vanaf de oprichting van de partij. Van FOCUS mag u nu wederom terughoudendheid verwachten, eerlijkheid, respect en fatsoenlijk gedrag en bovenal: resultaten. Zoals de afgelopen jaren zullen wij ons ook de komende vier jaar daarvoor inzetten, voor uw kern, voor uw toekomst.

Huub Marcic
partijvoorzitter