Diana Ummels

Home / Diana Ummels

6. Diana A2 posterMijn naam is Diana Ummels, 40 jaar en ik woon sinds een half jaar samen met mijn partner in Ulestraten.

Als Gelaens meadje, na 10 jaar in Roermond wonen, wilde ik weer terug naar mijn roots. Zuid- Limburg, lekker dichtbij mijn ouders, vrienden en kennissen en kwam zo in Ulestraten terecht omdat we hier een mooie en fijne plek vonden om te wonen. Rustig, dichtbij allerlei voorzieningen, niet het grootse van de stad, maar de geborgenheid en charme van een kleine kern.

Na jaren werkervaring in Venray als opbouwwerker, ook een gemeente met diverse kleine kernen, heb ik het wonen en leven in een dorp van een andere kant leren kennen. Dat is ook de reden dat ik me meteen bij Focus aangesloten heb: mijn kennis en ervaring over leefbaarheid, burgerparticipatie en het sociale domein inzetten voor mijn eigen woonomgeving en medebewoners.

Ontdekken en luisteren naar waar mensen behoefte aan hebben en daar samen vorm aan geven, is hetgeen waar ik warm van draai en ontzettend van geniet. Dit doe ik beroepsmatig als opbouwwerker in Maastricht, maar wil me hier middels Focus ook in mijn vrije tijd voor inzetten. Er is namelijk echt niets mooier dan trots zijn op de zaken die je samen met je dorpsgenoten voor elkaar hebt gekregen. Want niemand weet beter hoe het in het dorp werkt en wat goed voor het dorp is, dan de mensen die er zelf wonen. Voor mij is dat dan ook de sleutel voor vitale kernen: de mensen die er wonen met hun eigen ideeën en behoeften.

Daar wil ik me als nieuwkomer in het dorp en in de politiek dan ook hard voor maken: luisteren naar wat er leeft en speelt en daar samen iets aan doen. Dat is tevens wat ik belangrijk aan een gemeente vind en waar ik graag over mee denk; de burger moet leidend zijn en de gemeente kijkt hoe hij de burger het best kan ondersteunen om die eigen plannen te ontwikkelen en vorm te geven.
Niet de gemeente bepaalt, maar de mensen die er wonen. Daarmee vind ik echter niet dat alles maar moet kunnen. Het gaat erom dat gemeente en burger samen het gesprek aangaan over wat nodig en mogelijk is om prettig in een kern te (kunnen blijven) wonen. Samen onderzoeken wat de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden zijn en wat ieders rol hierin is, het gesprek erover aangaan, ook als iets niet kan.

Ik sta voor transparantie, dialoog en samen in dat proces stappen. Want levensloopbestendige, leefbare en veilige kernen is echt een taak van ons samen. Samen met mijn partijgenoten van Focus streven we dat dan ook na. Sommige collega’s opgegroeid in de kern, actief in het verenigingsleven, goed bekend met de ins en outs en de geschiedenis. Ik zelf als nieuweling zonder lokale bagage maar met frisse kijk en veel ervaring in samenlevingsopbouw en het werken in kleine kernen.

Dat is ook wat ons als Focus sterk maakt: ervaren mannen, geworteld in het dorp, maar ook nieuwe mensen zoals mezelf. Allemaal met een eigen expertise en achtergrond maar dezelfde motivatie: onze gemeente bedienen en zorgen dat het hier prettig wonen is!

Met zijn allen, dus ook met u, de FOCUS op een leefbare, veilige en zorgzame gemeente.